Materiały do pobrania - wybierz interesującą Cię zakładkę

Ulotki

 • Alex - Zestawienie możliwych reakcji krzyżowych dla 178 molekularnych komponentów alergenowych uwzględnionych w multipleksie Alex Pobierz
 • AMH i Inhibina B - markery rezerwy jajnikowej Pobierz
 • Anty-CCP przeciwciała Pobierz
 • AthletiSIGN Pobierz
 • Badanie molekularne multiplex PCR Pobierz
 • Beta Amyloid Pobierz
 • Biochemiczne markery obrotu kostnego Pobierz
 • Borelioza i koinfekcje, choroby odkleszczowe Pobierz
 • CELIAKIA (DQ2.2/DQ2.5/DQ8)- Genetyczna diagnostyka celiakii met. PCR Pobierz
 • Chlamydia trachomatis - badanie metodą RT PCR Pobierz
 • Cystatyna C - wczesny marker zaburzeń filtracji kłębuszkowej Pobierz
 • DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W ZESPOLE POEMS Zastosowanie i istotność oznaczenia VEGF Pobierz
 • Diagnostyka molekularna alergii Pomiar stężenia alergenowo-specyficznej IgE w surowicy krwi Pobierz
 • Diagnostyka stanu przedrzucawkowego Pobierz
 • Endometrioza Pobierz
 • Endometrioza - EndomKIT Pobierz
 • Endometrioza – EndomKIT - raport dla wyniku pozytywnego Pobierz
 • Endometrioza – EndomKIT - raport dla wyniku negatywnego Pobierz
 • FibroTest i FibroMax - nieinwazyjna diagnostyka wątroby Pobierz
 • Gastryna Pobierz
 • GBS - Badanie w kierunku paciorkowców z grupy B Pobierz
 • Grzybica skóry, skóry głowy i paznokci - genetyczna diagnostyka dermatomykoz metodą mikromacierzy Pobierz
 • Harmony prenatal - Test Pobierz
 • Helicobacter pylori Pobierz
 • Hemoglobina glikowana Pobierz
 • Homocysteina Pobierz
 • HPV DNA HR - Molekularny test wykrywający wysokoonkogenne typy HPV (HPV HR) Pobierz
 • Ilościowe oznaczanie we krwi i w moczu pierwiastków śladowych Kadmu - Cd, Ołowiu - Pb, Cynku - Zn, Miedzi - Cu Pobierz
 • IMMUNOdiagDIETA Pobierz
 • INFANO-genetyczne badanie przesiewowe dla niemowląt i małych dzieci Pobierz
 • Kalprotektyna w kale Gastroenterolog Pobierz
 • Kariotyp Pobierz
 • myfoodprofile Pobierz
 • NanoDiagBiom Pobierz
 • NT-proBNP i BNP - Biomarkery diagnostyczne wydolności serca Pobierz
 • Parento Pobierz
 • Pakiet podróżny Pobierz
 • PROKALCYTONINA - Uznany marker infekcji bakteryjnej i sepsy Pobierz
 • ROMA - Ocena ryzyka obecności raka jajnika Pobierz
 • SANCO - Test prenatalny Pobierz
 • Select MDx Nieinwazyjne badanie moczu poprawiajace dobór pacjentów do wykonania biopsji lub mpMRI Pobierz
 • SEMINOGRAM – wspomagany komputerową analizą danych Pobierz
 • TBE - Kleszczowe zapalenie mózgu Pobierz
 • Witamina D Pobierz
 • Wybrane badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce chorób wątroby Pobierz

Foldery

 • Alergia
 • Od ekstraktów do alergenów molekularnych- oferta alergologiczna Pobierz
 • Strategie diagnostyczne chorób alergicznych Pobierz
 • Diagnostyka molekularna alergii Pobierz
 • Implikacje kliniczne i diagnostyczne pomiarów sIgE Pobierz
 • Diagnostyczne rodziny alergenów molekularnych Pobierz
 • Skład paneli w ofercie alergologicznej Diagnostyki Pobierz
 • Testy do laboratoryjnej diagnostyki chorób alergicznych w ofercie Diagnostyki Pobierz

Formularze

 • Formularz świadomej zgody na wykonanie molekularnych badań diagnostycznych Pobierz
 • Informed Consent Form for genetic testing Pobierz