System zarządzania jakoscią

Ofe­ro­wane przez Diagnostyka S.A. badania laboratoryjne dostar­czane są zgod­nie z usta­lo­nymi wyma­ga­niami doty­czą­cymi jako­ści, wyma­ga­niami kra­jo­wych prze­pi­sów oraz norm międzynarodowych, a także oczekiwaniami Klien­tów. Prowadzimy naszą działalność w sposób przyjazny dla otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Skuteczność systemu zarządzania jakością jest oceniana przez uprawnione jednostki, co potwierdzają nasze certyfikaty czy akredytacje.

Akredytacje

 • Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 15189 w zakresie akredytacji nr AM 003.
 • Certyfikat Pobierz
 • Zakres akredytacji Pobierz
 • Lista akredytowanych działań Pobierz
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 15189 w zakresie akredytacji nr AM 006.
 • Certyfikat Pobierz
 • Zakres akredytacji Pobierz
 • Lista akredytowanych działań Pobierz
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 17025 w zakresie akredytacji nr AB 1213.
 • Certyfikat Pobierz
 • Zakres akredytacji Pobierz
 • Lista akredytowanych działań Pobierz
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 17025 w zakresie akredytacji nr AB 1784.
 • Certyfikat Pobierz
 • Zakres akredytacji Pobierz
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 15189 w zakresie akredytacji nr AM 009.
 • Certyfikat Pobierz
 • Zakres akredytacji Pobierz

Certyfikaty

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 Pobierz
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001 Pobierz
 • Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 Pobierz

Deklaracje i Inne

 • Deklaracje
 • Deklaracja Polityki Jakości ISO 9001 Pobierz
 • Deklaracja Polityki Środowiskowej ISO 14001 Pobierz
 • Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa ISO/IEC 27001 Pobierz
 • Deklaracja Polityki Jakości ISO 15189 i ISO 17025 Pobierz
 • Deklaracja Polityki Bezstronności i Poufności Pobierz
 • Inne
 • Wymagania Jakościowe dla Dostawców Pobierz