Outsourcing

Outsourcing usług medycznych to jedna z najczęściej wybieranych strategii w ochronie zdrowia w celu optymalizacji organizacyjnej, kosztowej i zarządczej. Oferujemy możliwość outsourcingu medycznej diagnostyki laboratoryjnej w pełnym zakresie.

Korzyści Współpracy

Outsourcing z Diagnostyką

zarząd
 • usługi analityczne najwyższej jakości
 • najwyższej klasy specjaliści
 • rzetelność i terminowość
 • dobro i satysfakcja Klienta
 • optymalizacja kosztowa
 • pełna transparentność
 • jasne procedury
zarząd

Dlaczego DIAGNOSTYKA

Poznaj nasze atuty

Posiadając największe w branży doświadczenie jesteśmy wiarygodnym i profesjonalnym Partnerem. Obsługujemy zarówno jednostki publiczne w tym duże i wysoko wyspecjalizowane jak również niepubliczne sieci medyczne.

Nasze doświadczenie opiera się na pomyślnym wdrożeniu modelu outsourcingu w kilkudziesięciu laboratoriach w Polsce.

Poznaj nas

Posiadając największe w branży doświadczenie jesteśmy wiarygodnym i profesjonalnym Partnerem. Obsługujemy zarówno jednostki publiczne w tym duże i wysoko wyspecjalizowane jak również niepubliczne sieci medyczne.

Nasze doświadczenie opiera się na pomyślnym wdrożeniu modelu outsourcingu w kilkudziesięciu laboratoriach w Polsce.

O Procesie

Proces tworzenia projektu
outsourcingowego

podpis

Aby spełnić wszystkie oczekiwania jednostek przymierzających się do wprowadzenia outsourcingu usług laboratoryjnych, Diagnostyka utworzyła dział składający się ze specjalistów zajmujących się przygotowywaniem projektów outsourcingowych oraz wdrażaniem tego typu rozwiązań w szpitalach.

W skład działu wchodzą managerowie, specjaliści drugiego stopnia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagności laboratoryjni, technicy, pielęgniarze, rejestratorki i informatycy wprowadzający nowoczesne rozwiązania organizacyjne, ekonomiczne i logistyczne, a także lekarze odpowiedzialni za kontakty ze szpitalem oraz dopasowanie rozwiązań merytorycznych do specyfiki jednostki zlecającej outsourcing.

Zadaniem pracowników tego działu jest przygotowanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki poszczególnych szpitali oraz nadzór nad całym proces outsourcingu. Proces ten obejmuje fazy:

podpis
 1. Zbieranie informacji dotyczących specyfiki szpitala. Ankieta przedwdrożeniowa, pozwalająca na poznanie struktury szpitala oraz funkcjonowania laboratorium.

 2. Wstępny projekt modernizacji pomieszczeń laboratorium.

 3. Kalkulacja kosztów prowadzenia laboratorium outsourcingowego i przygotowanie oferty dla Dyrekcji Szpitala.

 4. Akceptacja Oferty przez Dyrekcję Szpitala.

 5. Proces restrukturyzacji i przekształcenia laboratorium szpitalnego w laboratorium prowadzone przez firmę zewnętrzną. Proces trwa od miesiąca do trzech miesięcy.

 6. Cykl szkoleń wśród przejmowanego personelu oraz lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu.  Szkolenia obejmują:

  • obsługę systemu zlecania badań i znakowania kodami kreskowymi probówek
  • korzystanie z systemu próżniowego pobierania krwi
  • użytkowanie programu Diagnostyka Software wraz z aplikacjami Diagnostyka View i Diagnostyka Intranet, przeznaczonych dla lekarzy
  • do dyspozycji personelu szpitala jest specjalista do spraw szkoleń w zakresie zlecania i pobierania materiału do badań, zawsze taką osobą jest dyplomowany pielęgniarz posiadający uprawnienia do pobierania materiału do badań.
 7. Ankieta powdrożeniowa wśród personelu szpitala, mająca na celu zweryfikowanie i podsumowanie całości badań wdrożeniowych.

Co dalej?

Skutki przeprowadzenia
outsourcingu w szpitalu

Koszty

 • Obniżenie jednostkowych cen badań
 • Redukcja kosztów do 20-30%
 • Możliwość zaplanowania stałych kosztów na okres kilku lat
 • Niezależność kosztów od urlopów, kursów walut czy uczestnictwa w kontroli jakości
 • Szpital nie ponosi kosztów komputeryzacji Laboratorium
 • Koszty magazynu, serwisu oraz personelu występują dopiero w terminie faktury wystawionej przez firmę prowadzącą outsourcing

Jakość

 • Autorski program informatyczny e-Lab
 • Wykształcony i doświadczony personel
 • Uczestnictwo w kontrolach międzynarodowych
 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 15189:2013
 • Dołączenie do listy laboratoriów rekomendowanych, spełniających warunki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Konferencje naukowe w kraju i zagranicą

Zarządzanie

 • Przejęcie w całości zarządzania laboratorium
 • Kilkadziesiąt laboratoriów outsourcingowych w Polsce
 • Najnowsze wzorce zarządzania i programy ciągłej poprawy jakości
 • Standard wdrażania programu modernizacji
 • Założenie specjalnej rady koordynującej współpracę z ordynatorami i dyrektorami Szpitala

Nowoczesność i komputeryzacja

 • Nowoczesny, w pełni zintegrowany system informatyczny e-Lab
 • Rejestracja wszystkich zleceń przy użyciu skanera i systemu kodów paskowych
 • Dwustronna komunikacja aparatów diagnostycznych
 • Dwustopniowa walidacja wyników (techniczna i przez diagnostę laboratoryjnego)

Personel

 • Diagnostyka przejmuje wszystkie zobowiązania Szpitala względem personelu
 • Program szkoleń i stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Poprawa warunków pracy personelu

Dodatkowe przychody

Diagnostyka systematycznie płaci czynsz za dzierżawę aparatury należącą do Szpitala najem za pomieszczenia

Ochrona zdrowia

Obsługujemy miliony Pacjentów rocznie oraz współpracujemy z kilkoma tysiącami podmiotów ochrony zdrowia.

Ponad 180 laboratoriów

Zadowolenie naszych Partnerów opiera się na wykorzystaniu potencjału całej sieci Diagnostyka, na którą składa się ponad 180 laboratoriów w całej Polsce. Pracuje w nich ponad 8000 specjalistów.

Szeroka oferta badań

Diagnostyka rozwija się nieprzerwanie od kilkunastu lat, oferując obecnie ponad 3000 rodzajów badań i wykonując ponad 120 milionów oznaczeń rocznie. Skierowanie od lekarza nie jest potrzebne aby poddać się badaniu.