Program „System automatycznej predykcji badań laboratoryjnych oraz optymalizacji kontroli jakości i obciążenia pracy analizatorów działający w oparciu o machine learning”

Diagnostyka S.A. jest pomysłodawcą i beneficjentem realizującym projekt pn. „System automatycznej predykcji badań laboratoryjnych oraz optymalizacji kontroli jakości i obciążenia pracy analizatorów działający w oparciu o machine learning”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  – Szybka Ścieżka.

Realizowany projekt dotyczy opracowania innowacyjnego w skali kraju systemu automatycznej predykcji badań laboratoryjnych oraz optymalizacji kontroli jakości i obciążenia pracy analizatorów analitycznych.

System ma funkcjonować w oparciu o algorytmy machine learning przy wykorzystaniu inteligentnej analizy dużych zbiorów danych – BigData. W ramach projektu zostanie stworzony model predykcji wyników badań, który w oparciu o dane aktualne i historyczne, wykorzystując sprzężenie zwrotne, umożliwi wspomaganie decyzji dotyczących sterowania pracą urządzeń diagnostycznych, a tym samym wpłynie na zmniejszenie liczby powtórzonych oznaczeń, redukcję zużycia materiałów kontrolnych i odczynników.

Cechą innowacyjną projektu w zakresie uczenia maszynowego jest umożliwienie predykcji liczby i czasu zleceń na badania laboratoryjne, a na ich podstawie dokonanie optymalizacji pracy laboratoriów i urządzeń.

 

Wartość projektu to 6 416 346,51 zł.

Wartość dofinansowania: 3 088 755,12 zł.

Okres realizacji projektu w latach:  2021-2023.