DIAGNOSTYKA publikuje nowy Raport ESG za rok 2021

DIAGNOSTYKA opublikowała najnowszy Raport ESG, w którym podsumowano działalność nie tylko spółki Diagnostyka S.A., ale również wszystkich jej spółek zależnych.

Diagnostyka raport esg

W Raporcie opisano działania w obszarze ładu korporacyjnego, społeczeństwa oraz środowiska, podejmowane w 2021 roku.

prof. dr hab. n. med. Jakub Swadźba, Prezes Zarządu i Współzałożyciel DIAGNOSTYKI.

“Działamy nieprzerwanie od 1998 roku jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby wykonywanych badań, laboratoriów i punktów pobrań, dlatego też czujemy się zobligowani do uwzględniania czynników ESG w prowadzeniu naszej działalności. Chcemy być przykładem w tym zakresie dla innych podmiotów z branży medycznej i brać czynny udział w budowaniu zrównoważonej gospodarki naszego kraju.”

Rok 2021 to kontynuacja walki z pandemia koronawirusa oraz wszystkimi jej skutkami, dlatego Raport szczegółowo opisuje nieustające zaangażowanie naszych pracowników, będących na pierwszym froncie i wykonujących dziennie tysiące testów w kierunku Covid-19, jak również udział DIAGNOSTYKI w Narodowym Programie Szczepień. Dbanie o zdrowie pacjentów to zapewnienie im bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług. Cieszymy się, że zapotrzebowanie na badania i testy profilaktyczne stale rośnie – w porównaniu do 2020, w 2021 r. zanotowaliśmy wzrost wykonywanych przez nas badań aż o 46%. DIAGNOSTYKA wzięła również udział w Rządowym Programie Profilaktyka 40 Plus – z danych Ministerstwa Zdrowia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynika, że w naszych laboratoriach wykonano aż 90% wszystkich badań zleconych w Polsce w ramach Programu.

Wzrost zapotrzebowania na badania laboratoryjne pociągnął za sobą konieczność zwiększenia zatrudniania, jak również ilości punktów pobrań oraz laboratoriów. W 2021 r. DIAGNOSTYKA przeprowadziła szereg inwestycji, między innymi otworzyła największe i najnowocześniejsze laboratorium w Warszawie oraz mniejsze rozmiarem, ale równie zaawansowane technologicznie laboratorium w Bielsku-Białej.

Od początku istnienia dewizą spółki jest hasło “DIAGNOSTYKA to więcej niż wynik”, które staramy się realizować poprzez szereg działań edukacyjnych i prospołecznych.

W 2021 roku przeprowadziliśmy szczegółową analizę naszych interesariuszy, ich potrzeb, oczekiwań oraz sposobu, w jaki zaangażowani są w działalność DIAGNOSTYKI. Przeprowadziliśmy również analizę wpływu, jaki DIAGNOSTYKA wywiera na otoczenie, w tym na środowisko, ludzi i społeczeństwo. Na tej podstawie określiliśmy tematy istotne z punktu widzenia naszej działalności i przygotowaliśmy plan działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Planujemy również przyjęcie Strategii zrównoważonego rozwoju, która będzie określała kierunek naszych przyszłych działań w tym obszarze.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed nami w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednak zaufanie, jakim obdarzają nas nasi pracownicy oraz pacjenci, jest powodem do dumy i silną motywacją do dalszego doskonalenia naszych usług. Z optymizmem myślimy o dalszym rozwoju i jesteśmy w pełni gotowi na wyzwania przyszłości.

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi działaniami i zapraszamy do lektury Raportu:

Raport ESG 2021 do pobrania