„Złote standardy” w cytologii Liquid Based Cytology (LBC)

LBC (ang. Liquid Based Cytology), to nowa technologia wykonywania standardowych, przesiewowych badań cytologicznych, zalecana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne do badań w kierunku raka szyjki macicy.

złote standardy w cytologii

Czym jest cienkowartwowa cytologia na podłożu płynnym (LBC)?

Cienkowarstwowa cytologia na podłożu płynnym, LBC (ang. Liquid Based Cytology), to nowa technologia wykonywania standardowych, przesiewowych badań cytologicznych. W Europie zachodniej technika LBC systematycznie wypiera cytologię konwencjonalną. W USA, w krajach Beneluksu i w Wielkiej Brytanii wypiera klasyczną cytolo­gię w zakresie badaniań przesiewowych. Również w Polsce, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) rekomenduje LBC jako metodę zalecaną w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy.

LCB została wynaleziona jako rozwiązanie problemów będących pochodną metodologii tradycyjnych wymazów cytologicznych. Chodzi tu zwłaszcza o przypadki, w których materiał nie jest równomiernie rozprowadzony na szkiełku, lub duża część komórek nie została przeniesiona na szkiełko albo została utracona.

W odróżnieniu od klasycznej cytologii, w metodzie LBC wymaz z szyjki macicy pobierany jest na specjalne podłoże płynne, które podlega dalszej obróbce laboratoryjnej w pracowni cytologicznej.
Liczne badania kliniczne wykazały, że LBC poprzez eliminację wad cytologii konwencjonalnej jest czulsza i dokładniejsza.  Badania porównawcze cytologii konwencjonalnej i LBC dowodzą wzrostu wykrywalności komórek atypowych (zmiany HSIL) za pomocą LBC przy spadeku odsetka preparatów nie satysfakcjonujących. W kraju tylko kilka laboratoriów stosuje  LBC do rutynowej profilaktyki –  wśród nich znajdują się laboratoria medyczne sieci DIAGNOSTYKA.

Dlaczego LBC?

LBC daje większe możliwości diagnostyczne i opcję jednoczesnego wykonania innych testów

  • LBC pozwala na uzyskanie większej ilości komórek do analizy oraz komórek lepszej jakości. W przypadku wyników negatywnych lub obecności komórek atypowych, charakteryzuje się lepszą czułością i swoistością w porównaniu z PAP. Wzrost wykrywalności śródnabłonkowych zmian dysplastycznych wysokiego stopnia (HSIL) wynosi 64% (dane z 15 badań przeprowadzonych w latach 1998 – 2005).
  • LBC daje możliwość wykonania kilku badań z jednego pobrania, zwłaszcza w kierunku HPV i Chlamydia trachomatis (metodami PCR).

 

LBC znacznie poprawia jakość i wiarygodność wyniku i minimalizuje ilości wyników nieprawidłowych lub nieczytelnych

  • Zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu (cienka warstwa nie nakładających się komórek, brak domieszki śluzu, krwi itp.) wpływa na kwalifikację do oceny cytologicznej.
  • W cytologii konwencjonalnej, zdarza się, że materiał jest nierównomiernie rozprowadzony na szkiełku, komórki są niewidoczne lub zachodzą na siebie. Możliwa jest sytuacja, kiedy większość komórek nie została przeniesiona na szkiełko lub jest zniszczona przez użycie niewłaściwego przyrządu do pobierania. W przypadku LBC możliwość takich sytuacji jest ograniczona do minimum.

LBC pozwala na oszczędzanie kosztów

LBC jest metodą bardziej efektywną kosztowo, ponieważ pozwala na:

  • Redukcję wyników fałszywie negatywnych (eliminacja powtarzania badania).
  • Redukcję ilości próbek, nienadających się do wykonania badania (redukcja o 90%).
  • Redukcję ilości lekarskich wizyt dodatkowych – związanych z koniecznością dalszej diagnostyki oraz wykonywania dodatkowych badań.
  • Redukcję kosztów wykonania badań cytologicznych poprzez wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi badaniami (przy jednoczesnym wykonaniu badania w kierunku HPV).
  • Prostą procedurę pobrania materiału i przygotowania do transportu.

Procedura badania LBC:

Zestaw pobraniowy składa się ze szczoteczki – np. cervex-brush i pojemnika z podłożem.
Stosowana w DIAGNOSTYCE metoda firmy Beckton Dickinson nie powoduje utraty komórek ważnych z diagnostycznego punktu widzenia – pobrane komórki są równomiernie rozprowadzone w roztworze środka konserwującego.

Krok 1  pobierz

Pobierz próbkę – wymaz cytologiczny używając jednej z pokazanych poniżej szczoteczek lub szpatułki.

Krok 2  wrzuć

Wrzuć główkę szczoteczki z pobranym materiałem do pojemnika z podłożem SurePath.

 

Krok 3  wyślij

Zamknij pojemnik z podłożem. Wyślij podłoże do laboratorium w celu wykonania badania.

Wymaz pobrany z szyjki macicy przechowywany jest w płynie, umożliwiającym zachowanie prawidłowego kształtu komórek. W takim stanie materiał przekazywany jest do laboratorium (bez uprzedniego przeniesienia materiału na szkiełko mikroskopowe). Minimalizuje to możliwość uszkodzenia próbki podczas transportu.

Pobrany materiał może być dostarczony do laboratorium w ciągu maksimum 21 dni. W tym czasie powinien być przechowywany w temp. 4-25oC (optymalne warunki to temp. 4-8oC – nie zamrażać).

W celu uzyskania dodatkowych informacji i rozpoczęcia współpracy w zakresie LBC prosimy o kontakt z najbliższym Oddziałem sieci DIAGNOSTYKA. Nasi przedstawiciele udzielą wszelkiej pomocy oraz dostarczą podłoża SurePath™ (Becton Dickinson).