Współpraca z Klaster LifeScience Kraków

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA jest członkiem Klastra LifeScience Kraków działającego na rzecz tworzenia sieci współpracy w obszarze Life Science.

zarząd

Klaster zrzesza przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych. Zacieśnianie współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami służy wspieraniu innowacyjności oraz tworzeniu warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Istotnym celem Klastra jest efektywne wykorzystywanie zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

W regionie: Klaster LifeScience jest inicjatywą aktywnie realizującą założenia polityki rozwoju Bio-Regionu Małopolski. Jest w tym zakresie partnerem władz lokalnych i regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami i inicjatywami.

W Polsce: Klaster LifeScience jest rozpoznawany  i doceniany w kraju, jako kluczowa inicjatywa i partner dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, których celem jest wzmacnianie i rozwój bio-regionów w Polsce oraz jako platforma ułatwiająca kontakty i współprace pomiędzy indywidualnymi instytucjami i firmami

Globalnie: Klaster LifeScience jest rozpoznawany i identyfikowany jako rzetelny i wartościowy partner w projektach i przedsięwzięciach dotyczących innowacyjności w obszarze life sciene (od badań po marketing produktów) oraz dotyczących rozwoju współpracy. Głównymi atutami Klastra w tym kontekście są potencjał i kompetencje Partnerów oraz zorganizowana sieć współpracy.

 

KONTAKT: 

LifeScience Klaster Kraków

PARK I INKUBATOR LIFESCIENCE

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

tel: +48 (12) 297 46 05

faks: +48 (12) 297 46 48

e-mail: klaster@lifescience.pl
skype: clusterlifescience

Więcej informacji na temat Klastra LifeScience Kraków można znaleźć na stronie internetowej www.lifescience.pl