Tomasz Anyszek z DIAGNOSTYKI w zespole ekspertów w ramach projektu REACT opiekun medyczny

Tomasz Anyszek, Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej w DIAGNOSTYCE, został powołany do zespołu ekspertów do spraw opracowania programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w ramach projektu “Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

pobieranie krwi

Do zadań Zespołu należy opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, który m.in. przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i kompetencji uzyskanych w projekcie przez jego uczestników.

DIAGNOSTYKA oraz jej przedstawiciele od wielu miesięcy podejmują liczne działania mające na celu rozwój flebotomii w Polsce. Cieszymy się, że nasi pracownicy – branżowi eksperci – mają okazję do dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, które przyczyniają się do doskonalenia zawodowego opiekunów medycznych m.in. w zakresie flebotomii.

Barbara Kopeć – pełnomocnik Zarządu Diagnostyka S.A., przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej.

„Kwalifikacje pielęgniarek i położnych wykraczają daleko poza zabieg pobierania krwi do badań i co więcej ich dostępność jest ograniczona – brakuje ich na rynku. Ten wysoko wykwalifikowany personel jest szczególnie potrzebny w specjalistycznych placówkach medycznych. Dlatego opiekunowie, którzy wspomogą w tym zakresie m.in.: pielęgniarki i diagnostów laboratoryjnych, będą nieocenionym personelem wspierającym.”

Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia o poszerzeniu uprawnień opiekunów medycznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało rozporządzenie zmieniające podstawę programową nauczania opiekunów medycznych m.in. o flebotomię. Zmieniona podstawa programowa zakłada wykonywanie przez opiekuna medycznego czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych.

Pierwszy rocznik absolwentów szkół policealnych, opiekunów medycznych z uprawnieniami flebotomisty pojawi się na rynku pracy w Polsce w 2023 r.