Testy OncoDx – Algorytm wspomagający lekarza w w diagnostyce nowotworów

Krajowy Rejestr Nowotworów podaje, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z ich powodu w Polsce w ciągu ostatnich dekad wzrosła ponad dwukrotnie.

testy oncoDx

Jednocześnie jednak przeżycia 5-letnie (wskaźnik skuteczności leczenia) w ciągu pierwszej dekady XXI wieku wzrosły o kilka procent. Kluczem do efektywnej terapii choroby nowotworowej jest wczesne jej rozpoznanie, właściwe sklasyfikowanie typu nowotworu i odpowiednie monitorowanie skuteczności leczenia i ewentualnych wznów.

Jednym z nieinwazyjnych narzędzi mogących wspomóc lekarzy w diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia nowotworów są testy Onco Dx.

Testy OncoDx to algorytmy MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithm), stworzone przez naukowców z hiszpańskiej firmy BIOPROGNOS SL. Algorytmy te bazują zarówno na wynikach badań laboratoryjnych (oznaczenia biochemiczne oraz markerów nowotworowych), jak i na informacjach o stanie klinicznym pacjenta. Ostatecznym wynikiem testu jest raport określający stopień ryzyka obecności  nowotworu u danego pacjenta.

W ofercie laboratoriów DIAGNOSTYKA znalazły się cztery badania OncoDx:

 • 4961      OncoLung Dx – Płuca
 • 4962      OncoOvarianDx – Jajniki
 • 4963      OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla mężczyzn
 • 4964      OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla kobiet

Poszczególne badania są skierowane do osób spełniających określone kryteria. Decyzja o zakwalifikowaniu do badania oraz interpretacja otrzymanego raportu powinna leżeć w gestii lekarza.

Przed zleceniem badania lekarz powinien wypełnić właściwe Skierowanie na Badanie OncoDx, a pacjent podpisać stosowne Oświadczenie Pacjenta.

OncoLung Dx – Płuca

Algorytm wspomagający lekarza w diagnostyce raka płuca oraz w podejmowaniu decyzji klinicznych dotyczących tego nowotworu.

Oprogramowanie poddaje analizie dane kliniczne pacjenta oraz wyniki pomiarów 6 markerów nowotworowych (CA 15.3, CEA, CYFRA 21-1, NSE, ProGRP, SCC)

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • u których wykryto zmiany w badaniach obrazowych płuc;
 • w wieku powyżej 55 rż., palących tytoń;
 • w trakcie i po leczeniu nowotworu, jako informacja o postępie choroby, powodzeniu leczenia oraz w celu monitorowania nawrotów choroby.

OncoOvarianDx – Jajniki

Algorytm wspomagający lekarza w diagnostyce raka jajnika oraz w podejmowaniu decyzji klinicznych dotyczących tego nowotworu.

Oprogramowanie poddaje analizie dane kliniczne pacjenta oraz wyniki badań biochemicznych i pomiarów 6 markerów nowotworowych (kreatynina, AST, ALT, GGTP, Bilirubina całkowita, AFP, ßhCG, CA 19.9, CA 125, CEA, HE4).

Badanie przeznaczone jest szczególnie dla Pań:

 • z grupy wysokiego ryzyka raka jajnika (kobiety powyżej 40 roku życia z obciążeniem rakiem jajnika lub rakiem piersi w wywiadzie rodzinnym);
 • z podejrzeniem raka jajnika wynikającym z wcześniejszych badań obrazowych;
 • w trakcie i po leczeniu nowotworu, jako informacja o postępie choroby, powodzeniu leczenia oraz do monitorowania nawrotów choroby.

OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla mężczyzn/dla kobiet

Algorytm wspomagający lekarza w potwierdzeniu lub wykluczeniu nowotworu złośliwego, podejrzewanego na podstawie wyników badań obrazowych. Ma również zastosowanie jako pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych (dobór terapii, ocena jej skuteczności, monitorowanie potencjalnych wznów).

Oprogramowanie poddaje analizie dane kliniczne pacjenta oraz wyniki badań biochemicznych i pomiarów markerów nowotworowych (kreatynina, AST, ALT, GGTP, bilirubina całkowita, AFP, ßHCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, SCC-Ag, S100, a u mężczyzn dodatkowo PSA całkowity i PSA wolny).

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • z zespołem paranowotworowym i/lub podejrzeniem zaawansowanego nowotworu;
 • u których stwierdzono jedną lub więcej zmian przerzutowych, ale wskazanie ogniska pierwotnego nie jest możliwe.

 

Zlecenia do pobrania:

OncoCUP_ognisko_pierwotne_kobieta- pobierz

OncoCUP_ognisko_pierwotne_mężczyzna-pobierz

OncoLUNG_płuca – pobierz

OncoOVARIAN_jajniki – pobierz