Otwarcie pracowni cytologii ginekologicznej w Warszawie

Diagnostyka jako lider branży pragnie wyznaczać światowe standardy diagnostyki i profilaktyki.
Stale pragniemy się rozwijać, dlatego z dumą informujemy o otwarciu w dniu 11 czerwca, w Warszawie przy ul. Jutrzenki 100, największej w Polsce, nowoczesnej pracowni cytologii ginekologicznej.

Pracownia cytologii ginekologicznej przy ul. Jutrzenki 100 w Warszawie będzie największym laboratorium tego typu w Polsce 400 m², w której wyodrębnione są: pracownie preanalityczne (rejestracja, punkt przyjęcia materiału), właściwa pracownia analityczna oraz magazyn i nowoczesne pomieszczenia do archiwizacji preparatów.  Planowana ilość wykonywanych cytologii to 500.000 rocznie, z możliwością zwiększenia do 700.000. Pracowania będzie realizować badania z całego regionu Centralno-Wschodniego (Warszawa, Lublin, Białystok). 

Zastosowano w niej najnowsze rozwiązania technologiczne dające możliwość wykonywania badań profilaktycznych z zastosowaniem światowych standardów. Materiał biologiczny pobrany od pacjentek jest w trakcie całego procesu laboratoryjnego pod ścisłą kontrolą personelu i systemu, co zapewnia najwyższą jakość badań, wiarygodność ich wyników i pełne bezpieczeństwo pacjentek i personelu medycznego.

Stworzona pracownia wychodzi naprzeciw międzynarodowym standardom profilaktyki i diagnostyki oraz jest komplementarna w stosunku do założeń regulatora w zakresie realizacji badań HPV i cytologii na podłożu płynnym LBC. Osiągnięcie efektu synergii w zakresie badań molekularnych i cytologicznych umożliwia skrócenie procesu diagnostycznego oraz wczesne wykrycie zmian nowotworowych. Szybkość diagnozy oraz dobór właściwych narzędzi diagnostycznych na etapie wczesnego wykrywania nieprawidłowości jest punktem wyjścia do dalszej diagnostyki histopatologicznej.

Całość prezentowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych została wsparta algorytmem sztucznej inteligencji oraz wiedzą i doświadczeniem wykwalifikowanego personelu medycznego. Unikatowe rozwiązania technologiczne czynią pracownię wyjątkową zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Projekt i realizacja zostały wykonane przy wsparciu krajowych i zagranicznych konsultantów. Ich wspólnym celem było zwiększenie ergonomii pomieszczeń, stworzenie komfortowego miejsca pracy oraz zredukowanie błędów mogących wystąpić w fazie przedanalitycznej, wpływających na jakość wyniku końcowego.

/010

Rola badań cytologicznych

Cytologia jest badaniem przesiewowym, które ma na celu profilaktykę raka szyjki macicy i w konsekwencji wpływ na zdrowie i życie Polek. Jej systematyczne wykonywanie umożliwia wykrycie nowotworu w początkowym, nieinwazyjnym stadium i jego skuteczne leczenie. Statystyki potwierdzają, że cytologia płynna, na której bazuje laboratorium w Warszawie, jest technologią o bardzo wysokiej wartości diagnostycznej w wykrywaniu zmian nowotworowych.

Cytologia klasyczna i cienkowarstwowa

W badaniach cytologicznych wyróżnia się dwie metody analizy i pobierania materiału, są to cytologia klasyczna i cytologia cienkowarstwowa. W klasycznym badaniu cytologicznym materiał jest rozmazywany przy pomocy szczoteczki na specjalnym szkiełku, po pobraniu wyrzuca się szczoteczkę wraz z resztą pobranego od pacjentki materiału. To powoduje, że tylko część pobranych w trakcie badania komórek trafia do laboratorium. Następnie szkiełko wraz z wymazem zostaje zabezpieczone środkiem utrwalającym i w takiej postaci trafia do oceny mikroskopowej. W badaniu metodą LBC (cienkowarstwową) cały materiał trafia do badania – wspomniana wyżej szczoteczka z materiałem biologicznym jest umieszczana w całości w specjalnym pojemniku i taki preparat podlega analizie. To porównanie jest ważne, ponieważ w metodzie cienkowarstwowej zakres błędów przedanalitycznych jest znacząco mniejszy. Materiał w mniejszym stopniu jest narażony na kontaminacje, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wynik badania. Dodatkową zaletą cytologii cienkowarstwowej jest możliwość wykonania dwóch badań z jednej próbki: cytologii i badania HPV, w przypadku klasycznej potrzebne są dwa odrębne pobrania. Osiągnięcie efektu synergii w zakresie badań molekularnych i cytologicznych umożliwia skrócenie procesu diagnostycznego oraz wczesne wykrycie zmian nowotworowych. 

Materiał w laboratorium

Co się dzieje gdy materiał trafi do nowoczesnej pracowni cytologicznej przy Jutrzenki 100?
Próbka z materiałem pobranym od pacjentki w całości trafia do naszych analizatorów. Po wykonaniu preparatu przez Multiprocessor i SlidePrep, jego obraz jest skanowany przez oprogramowanie FocalPoint, które z pomocą algorytmu dokonuje wstępnej analizy pobranych próbek i kategoryzuje je w pięciu klasach – od próbek bez zmian w komórkach,  po te, w których są zauważalne zmiany chorobowe. Te, w których wykryto odstępstwo od normy są poddawane dalszej analizie i ocenie przez cytodiagnostę, a następnie weryfikowane przez lekarza patomorfologa – opowiada Agnieszka Komar, kierowniczka pracowni cytologii ginekologicznej w warszawskim laboratorium Diagnostyki.

 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału video z otwarcia