OTWARCIE NOWEGO LABORATORIUM- ZIELONA GÓRA

Dnia 25 czerwca 2019 roku, miało miejsce oficjalnie otwarcie nowego laboratorium centralnego zielonogórskiego Oddziału ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. Laboratorium działa w budynku nowej siedziby Centrali Oddziału w Zielonej Górze, przy ul. Konstytucji 3 Maja 13.

nowe laboratorium

Nowa siedziba DIAGNOSTYKI w Zielonej Górze zajmuje powierzchnię 700 kw metrów kwadratowych, której ponad połowa dedykowana jest laboratorium medycznemu. Pozostałą część zajmuje administracja oraz biura Centrali Oddziału. W budynku działa również obszerny i nowoczesny Punkt Pobrań, w którym z oferty badań laboratoryjnych mogą korzystać mieszkańcy Zielonej Góry i okolic. Placówka jest w pełni dostosowana do najwyższych standardów komfortowej obsługi osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz najmłodszych pacjentów – noworodków i dzieci.

W nowej siedzibie Oddziału pracuje 86 osób, z czego 60 dedykowanych jest obsłudze laboratorium – są to m. in. wykwalifikowani diagności, technicy, informatycy, kurierzy oraz kadra zarządzająca. Łącznie w placówkach DIAGNOSTYKI na obszarze województwa Lubuskiego pracuje bez mała 200 osób. Niewątpliwie firma jest jednym z ważniejszych pracodawców w regionie, zwłaszcza że duża część miejsc pracy to stanowiska specjalistyczne i eksperckie.

Nowe laboratorium centralne Oddziału w Zielonej Górze, zostało wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązanie automatyzacji procesów analitycznych. Linia technologiczna firmy ABBOTT łączy wysokowydajne analizatory diagnostyczne z funkcjami umożliwiającymi wysoką standaryzację etapów postępowania z materiałem pacjenta. Pełny monitoring informatyczny za pomocą systemu informatycznego e-Lab oraz AlinIQ AMS ABBOTT daje możliwość zarówno bezpośredniego śledzenia statusu pracy jak i czuwania nad prawidłową procedurą kontroli jakości zapewniając bezpieczeństwo wiarygodności wyników. Oprócz linii firmy Abbott, laboratorium posiada w pełni zautomatyzowane badanie moczu ogólnego oraz osadów moczu firmy Beckman Coulter – IriCell. Jest to automatyczny analizator do oceny właściwości fizykochemicznych moczu oraz automatyczny analizator osadów moczu wykorzystujący cyfrową analizę obrazu mikroskopowego. W najbliższym czasie, laboratorium będzie wyposażone we flagowy aparat hematologiczny firmy Sysmex – XN – 2000. Aparat posiada szeroki zakres wartości klinicznych, wydajności i zakres parametrów, doskonałe różnicowanie WBC. Łącznie 28 parametrów diagnostycznych, stanowiących zawsze standardowe elementy urządzenia, CBC zawsze z NRBC. Łącznie nowe laboratorium DIAGNOSTYKI w Zielonej Górze wykona 1,5 mln badań rocznie!

nowe laboratorium

nowe laboratorium

nowe laboratorium

nowe laboratorium

nowe laboratorium

nowe laboratorium

nowe laboratorium

nowe laboratorium

/08