Nowy zawód flebotomisty – nowe uprawnienia dla opiekunów medycznych

Od kilku lat Forum Medycyny Laboratoryjnej (FML), działające w ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej, mając na uwadze dobro pacjenta, dostępność usług i charakter swojej działalności, zabiegało o legislacyjne rozwiązania w zakresie dopuszczenia nowego zawodu medycznego w Polsce – flebotomisty.

laboratorium

Przedstawiciele Forum – w tym także pracownicy Diagnostyki – argumentowali te działania przykładami z innych krajów, gdzie zatrudnienie flebotomistów wpłynęło na jakość pobrania i szybkość przekazywania próbek do laboratoriów.

Jak powszechnie wiadomo, odpowiednie i fachowe pobranie materiału do badań jest bardzo ważne dla wiarygodności uzyskanych wyników badań. Według dostępnych statystyk, ponad 70 procent niepoprawnych wyników ma swoje źródło w nieprawidłowo pobranym materiale do badań – czyli w tzw. fazie preanalitycznej. Podczas spotkania kierowników laboratoriów Grupy DIAGNOSTYKA w 2019 roku w Częstochowie Jacqui HoughPrzewodnicząca Krajowego Towarzystwa Flebotomistów w Wielkiej Brytanii, podkreślała że od chwili wprowadzenia zawodu flebotomisty w ich kraju zaobserwowano poprawę jakości próbek przekazywanych do badań i wyraźne przyspieszenie procesu wykonania badania i oszczędność czasu po stronie laboratorium.

Ważną przesłanką do poszukiwania nowych kadr pobierających krew do badań laboratoryjnych (flebotomii) jest fakt zamknięcia kilkanaście lat temu szkół pomaturalnych szkolących techników analityki medycznej. W efekcie obserwowane jest zanikanie tego zawodu wraz z odchodzeniem na emeryturę kolejnych roczników absolwentów tych szkół. A to właśnie technicy analityki medycznej mają, zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, uprawnienia do pobierania krwi do badań laboratoryjnych (obok lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych). Forum Medycyny Laboratoryjnej kilkakrotnie spotykało się z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie i w efekcie MZ zdecydowało o poszerzeniu uprawnień opiekunów medycznych. Skutkiem legislacyjnym było wydanie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające podstawę programową nauczania opiekunów medycznych m.in. o flebotomię.

Barbara Kopeć – pełnomocnik Zarządu Diagnostyka S.A., przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej

„Zaangażowanie ekspertów z FML i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych (OSOM) w upowszechnianie nowego zawodu to przede wszystkim realne działanie, czyli dzielenie się wiedzą z zakresu flebotomii z opiekunami medycznymi, a przede wszystkim z nauczycielami w szkołach dla opiekunów medycznych. Stąd pomysł na zorganizowanie webinariów z tych tematów i zaangażowanie w projekt wiodących firm dostarczających nowoczesne systemy do pobierania krwi.”

Eksperci z DIAGNOSTYKI i pozostałych firm zrzeszonych w Forum Medycyny Laboratoryjnej współpracując z OSOM współtworzyli cykl wykładów pod nazwą „Środy z flebotomią„. Ich uczestnicy – a było ich blisko 500 – mogli zapoznać się z praktyczną wiedzą dotycząca pobierania krwi i innych materiałów do badań.

Krzysztof Tłoczek – wiceprezes OSOM, współorganizator e-akademii

„Założeniem projektu było bezpłatne udostępnienie najistotniejszych informacji zarówno opiekunom medycznym, jak i przedstawicielom innych zawodów medycznych, w których zakresie pozostają te czynności. Zainteresowanie webinarami przerosło nasze oczekiwania, a w ich konsekwencji została powołana e-akademia. ”

Obecnie procedowania jest ustawa o niektórych zawodach medycznych, która m.in. określi czynności jakie może wykonywać opiekun medyczny i znajdą się tutaj m.in. czynności z zakresu flebotomii.

Krzysztof Tłoczek – wiceprezes OSOM, współorganizator e-akademii

"Opiekunowie medyczni od lat walczyli o nowe kompetencje, które podniosłyby prestiż ich zawodu. Cieszy mnie, że przed tą grupą zawodową otworzyły się szersze perspektywy i możliwości pracy”

Założenia nowego programu nauczania zawiera dedykowane Rozporządzenie MEiN. Tomasz Anyszek – pełnomocnik Zarządu Diagnostyka S.A. ds. Medycyny Laboratoryjnej – jest współautorem proponowanego programu nauczania z zakresu flebotomii dla opiekunów medycznych.

Krzysztof Tłoczek – wiceprezes OSOM, współorganizator e-akademii

„W Polsce materiał do badań, przede wszystkim krew, mogą pobierać lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz technicy analityki medycznej. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej krew pobierają pielęgniarki. Jest to zauważalne m.in. w punktach pobrań Diagnostyki”

Barbara Kopeć – pełnomocnik Zarządu Diagnostyka S.A., przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej

„Kwalifikacje pielęgniarek i położnych wykraczają daleko poza zabieg pobierania krwi do badań i co więcej ich dostępność jest ograniczona – brakuje ich na rynku. Ten wysoko wykwalifikowany personel jest szczególnie potrzebny w specjalistycznych placówkach medycznych. Dlatego opiekunowie, którzy wspomogą w tym zakresie m.in.: pielęgniarki i diagnostów laboratoryjnych, będą nieocenionym personelem wspierającym.”

Pierwszy rocznik absolwentów szkół policealnych, opiekunów medycznych z uprawnieniami flebotomisty pojawi się na rynku pracy w Polsce w 2023 r. Kształcenie opiekunów medycznych w zakresie flebotomii już od września 2021 roku odbywa się w oparciu o nową podstawę programową.

Więcej informacji na stronie: