Kolejny spektrometr masowy w DIAGNOSTYCE

Technika identyfikacji w oparciu o spektrometrię masową jest jedną z najnowocześniejszych metod stosowanych w mikrobiologii; w 2013 roku zajęła III miejsce jako jedna z najważniejszych innowacji w medycynie.

spektrometr

Technika ta polega na klasyfikacji i identyfikacji mikroorganizmów przez automatyczną analizę ich profilu białkowego (molekularny białkowy „odcisk palca”) i porównanie ze spektrofotometrycznymi wzorami referencyjnymi zgromadzonymi w bazie danych. Spektrometr masowy MALDI BioTyper został zainstalowany w Pracowni Mikrobiologii DIAGNOSTYKI w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie.  Wg naszej wiedzy w Polsce działa aktualnie 16 spektrometrów masowych z czego 3 są w posiadaniu DIAGNOSTYKI (pierwszy pracuje w laboratorium w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, drugi w laboratorium DIAGNOSTYKI we Wrocławiu przy ul. Opolskiej).

Identyfikacja drobnoustrojów na spektrometrze Maldi Biotyper zastępuje wiele metod identyfikacji a wyniki identyfikacji są zbliżone do sekwencjonowania. Metoda ta jest dużo szybsza niż metody biochemiczne (trwa ok. 1 min.) – a to oznacza, że nawet w ciągu zaledwie 24 godz. od dostarczenia materiału Pracownia może przekazać lekarzowi wiarygodny wynik identyfikacji mikroorganizmu przed opracowaniem antybiogramu. Automatyzacja i informatyzacja procesu mikrobiologicznego stale rozwijana przez DIAGNOSTYKĘ jest drogą do skrócenia czasu oczekiwania na wynik badania mikrobiologicznego. Jest to niezwykle ważne np. dla lekarzy, którzy chcą  rozpocząć terapię empiryczną a także szybko i bezbłędnie zidentyfikować patogen chorobotwórczy hospitalizowanego pacjenta.