Z dniem 1 kwietnia 2023 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki DIAGNOSTYKA. Do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu został powołany Michał Kantor.

W związku z powyższym, od 1 kwietnia 2023 roku Zarząd DIAGNOSTYKI reprezentują:

  • Jakub Swadźba – Prezes Zarządu
  • Dariusz Zowczak – Wiceprezes Zarządu
  • Marta Rogalska-Kupiec – Wiceprezes Zarządu
  • Bartosz Cieślicki – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Kantor – Wiceprezes Zarządu

Michał Kantor to doświadczony manager, który w DIAGNOSTYCE będzie odpowiedzialny za kwestie związane z transformacją cyfrową oraz rozwojem obszaru IT. Jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie przyczyni się do dalszego rozwoju oraz realizacji celów Grupy DIAGNOSTYKA oraz życzymy mu wielu sukcesów.

logo diagnostyka