Szanowni Państwo,

z dniem 26 czerwca 2020 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie spółki DIAGNOSTYKA.

Barbara Kopeć oraz Wacław Dziurzyński – Wiceprezesi Zarządu – w wyniku przejścia na emeryturę przestają pełnić swoje funkcje w Zarządzie. Oboje pozostają nadal w firmie, służąc radą i doświadczeniem – Barbara Kopeć jako Pełnomocnik Zarządu ds. operacyjnych, a Wacław Dziurzyński jako Pełnomocnik Zarządu ds. finansowych.

Na funkcję Wiceprezesa Zarządu została powołana Marta Rogalska-Kupiec.

Od dnia 29 czerwca 2020 roku Zarząd DIAGNOSTYKI reprezentują:

  • Jakub Swadźba – Prezes Zarządu
  • Dariusz Zowczak – Wiceprezes Zarządu
  • Marta Rogalska-Kupiec – Wiceprezes Zarządu

Jesteśmy przekonani, że powyższe zmiany przybliżą nas do realizacji planów dalszego zwiększania innowacyjności i konkurencyjności usług medycznych świadczonych przez DIAGNOSTYKĘ.

Zarząd DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.