Ze względu na wciąż niesłabnące zainteresowanie Programem Profilaktyka 40 PLUS, w którym Diagnostyka uczestniczy od momentu jego uruchomienia, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o jego przedłużeniu do 30 czerwca 2024 roku.

Ważną zmianą jest także dopuszczenie możliwości PONOWNEGO WYKONANIA BADAŃ, pod warunkiem, że od udzielenia poprzednich świadczeń w ramach Programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Z możliwości tej będą Państwo mogli skorzystać w Punktach Pobrań Diagnostyki.

Program Profilaktyka 40 PLUS to inicjatywa Ministerstwa Zdrowia skierowana do osób powyżej 40. roku życia. Jej celem jest przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wykrycia czynników ryzyka chorób lub objawów chorobowych na wczesnym etapie. Program finansowany jest przez NFZ, i obejmuje wymienione poniżej badania::

  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
  • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
  • stężenie glukozy we krwi;
  • próby wątrobowe: aktywność AlAT, AspAT, GGTP;
  • stężenie kreatyniny we krwi;
  • badanie ogólne moczu;
  • stężenie kwasu moczowego we krwi;
  • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
  • dla mężczyzn: stężenie PSA.

40 plus

Więcej informacje na temat programu Profilaktyka 40 PLUS, dostępnych jest na stronach: