W związku z dużą popularnością i niesłabnącym zainteresowaniem Programem Profilaktyka 40 PLUS, w którym Diagnostyka uczestnicy od momentu jego uruchomienia, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o jego przedłużeniu do 31.12.2024 r.

Profilaktyka 40 PLUS to pilotażowy program badań diagnostycznych Ministerstwa Zdrowia skierowany do osób, które ukończyły 40 rok życia. Program został uruchomiony 1 lipca 2021 r.

Badania można wykonać zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Niezależnie, którą z nich wybierzemy, badania w ramach tego projektu są finansowane przez NFZ. Na stronie www.profilaktyka40plus.com jej użytkownicy mogą uzyskać wszechstronną wiedzę na temat badań i ich specyfiki oraz znaleźć najbliższą dogodną placówkę, gdzie będą mogli je zrealizować.

 

O programie Profilaktyka 40 PLUS

Celem programu Profilaktyka 40 PLUS jest oznaczenie czynników ryzyka chorób lub wykrycie objawów na wczesnym etapie, co zgodnie z założeniami pozwoli przyspieszyć proces diagnostyczny. W pakiecie badań znajdują się testy laboratoryjne:

  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
  • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
  • stężenie glukozy we krwi;
  • próby wątrobowe: aktywność AlAT, AspAT, GGTP;
  • stężenie kreatyniny we krwi;
  • badanie ogólne moczu;
  • stężenie kwasu moczowego we krwi;
  • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
  • dla mężczyzn: stężenie PSA.

Podczas wizyty w punkcie pobrań placówki, która realizuje program, dokonany zostanie także pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz ocena miarowości rytmu serca.

Aby skorzystać z badań, należy wypełnić ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Po jej uzupełnieniu wystawiane jest e-skierowanie na pakiet badań. Po uzyskaniu e-skierowania należy zapisać się na badania w placówce, która realizuje program.