Należąca do Grupy DIAGNOSTYKA sieć laboratoriów patomorfologii Diagnostyka CONSILIO Sp z o.o. wykona badania histopatologiczne dla NEO Hospital w ramach innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego operacyjnego leczenia raka szyjki i trzonu macicy z wykorzystaniem robota da Vinci.

Diagnostyka CONSILIO Sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką NEO Hospital na wykonanie badań histopatologicznych w ramach projektu operacyjnego leczenia nowotworów szyjki i trzonu macicy, do którego realizacji będzie wykorzystany robot da Vinci. Projekt posiada dofinasnowanie z Funduszy Europejskich, dzięki czemu dla pacjentek zakwalifikowanych do programu zabiegi będą całkowicie bezpłatne. W ramach projektu badawczo-rozwojego wykonanych zostanie 200 zabiegów ginekologicznych.

 

Liczba operacji ginekologicznych wykonywanych z wykorzystaniem systemu da Vinci, który pozwala wykonać zabieg minimalnie inwazyjny, a przy tym charakteryzujący się wysoką precyzją, dzięki temu możliwe jest usunięcie nowotworu i zachowanie jakości życia pacjentki po operacji, stopniowo rośnie. W Polsce stanowi ona 10 proc. całości przeprowadzanych zabiegów w asyście robota, podczas gdy w skali światowej osiąga już poziom 25-30 proc.

 

 

Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy NEO Hospital

"Nasz program, dotyczący leczenia raka szyjki macicy i raka trzonu macicy, wpisuje się w Europejski Plan Walki z Rakiem. Robotyka w ginekologii to zmiana jakościowa mierzona miarą korzyści i wartości, jakie przynosi ona pacjentkom. Wartości te widzimy jako szybki powrót do zdrowia, do aktywności życiowej oraz zawodowej. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, pacjentki zakwalifikowane do programu będą mogły skorzystać z tych zabiegów da Vinci bezpłatnie".

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów wśród kobiet w Polsce odpowiadając za 23,1% z nich. Stanowią one także istotny problem zdrowotny szczególnie u kobiet w młodym i średnim wieku (25–64 lat). Z szacunków za 2020 wskazanych w raporcie „Nowotwory złośliwe w Polsce” wynika, że zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczyła w ubiegłym roku 2,3 tys. kobiet. W przypadku raka szyjki macicy obserwujemy wprawdzie dostrzegalny spadek zachorowalności i umieralności w ostatnich latach, ale niestety statystyki w zakresie przeżyć ciągle bardzo słabo wyglądają na tle innych krajów Europejskich, plasując się na poziomie 55% podczas, podczas gdy np. w Finlandii odstek ten wynosi 65%.

 

Jeszcze większym wyzwaniem jest poprawa wyników leczenia w zakresie raka trzonu macicy. W przypadku raka endometrium obserwujemy rosnącą tendencję zachorowalności i umieralności. W okresie 2005-2017 zachorowalność wzrosła o 44%, umieralność zaś ponad 120%. Szacuje się, że w 2020 diagnozę raka trzonu macicy usłyszało ponad 6,6 tys. Polek.

Hanna Makowska Wiceprezes Zarządu Diagnostyka Consilio Sp. z o.o.

Uruchomienie programu badawczego przez Grupę NEO Hospital przyczyni się do popularyzacji nowoczesnych metod leczenia oraz sprawi, że innowacyjne rozwiązania staną się w większym wymiarze dostępne dla polskich pacjentek. Cieszymy się, że Diagnostyka Consilio jako dostawca badań histopatologicznych odegra istotną rolę w tym projekcie

Projekt przygotowany przez Grupę NEO Hospital to unikalne w skali Polski przedsięwzięcie. Jest to pierwsze badanie komercyjne w dziedzinie chirurgii robotycznej w naszym kraju.

 

Szczególne znaczenie projektu podkreśla m.in. Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, który zwrócił uwagę m.in. na to, że w Polsce nowotwory stanowią drugą przyczynę zgonów, a w ciągu kolejnych lat najprawdopodobniej staną się pierwszą, głównie z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Tymczasem – jak mówi – nawet 40 proc. tych zgonów można by unikną, gdyby diagnozę postawiono wcześniej lub chory miał lepszy dostęp do najnowszych metod leczenia.

 

O Diagnostyka Consilio:

Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. jest największym Niepublicznym Zakładem Patomorfologii w Polsce. Laboratorium centralne firmy znajduje się w Łodzi, a oddziały w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gliwicach. Diagnostyka Consilio specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług z zakresu badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych oraz konsultacji specjalistycznych. Dodatkowo w wielu podmiotach realizowane są sekcje zwłok, badania śródoperacyjne oraz biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą USG, TK, które wykonywane są przez doświadczonych lekarzy patomorfologów.

Zespół Diagnostyki Consilio liczy ponad 250 osób, w tym 62 lekarzy patomorfologów oraz 24 diagnostów laboratoryjnych, pracujących z użyciem najnowocześniejszej aparatury medycznej. Zakład świadczy usługi dla 110 szpitali oraz ponad 650 przychodni i gabinetów na terenie całego kraju. Posiada rekomendacje największych Polskich szpitali onkologicznych. Laboratoria wykonują ponad 400 000 diagnoz histopatologicznych i cytologicznych rocznie. W ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy grupa świadczy usługi w ponad 200 placówkach, co oznacza wykonanie w skali roku ponad 160 tys. cytologii ginekologicznych

 

Więcej informacji: www.consilio.pl

O NEO Hospital:

Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym sprzętem, budując jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach wyznacza dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej, spełniając oczekiwania swoich Pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Szpital tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje kompleksową opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej.

Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl