Diagnostyka S.A. pragnie zaoferować swoje wsparcie i wspomóc wszystkich, którzy z powodu trwającej wojny zostali zmuszeni do ucieczki z Ukrainy i szukania schronienia w Polsce. Z inicjatywy Zarządu Spółki utworzono specjalny budżet służący finansowaniu świadczeń pomocowych, a w Punktach Pobrań sieci w całej Polsce oferowane są darmowe badania laboratoryjne.

Bezprecedensowa agresja Rosji na Ukrainę oburza, a ogrom ludzkich cierpień budzi we wszystkich pokłady empatii i potrzebę niesienia pomocy. Również DIAGNOSTYKA postanowiła bezzwłocznie zareagować oraz aktywnie i możliwe szeroko włączyć się do działań pomocowych.

solidarni z ukrainą grafika

Z inicjatywy Zarządu Spółki został utworzony specjalny fundusz pomocowy w wysokości 500 tys. zł, z którego środki sukcesywnie przeznaczane są na najpilniejsze potrzeby dla poszkodowanych, m.in. finansowanie materiałów medycznych, środków higienicznych oraz zapewnienie podstawowej opieki najbardziej potrzebującym osobom. Między innymi we współpracy ze szczecińskim klubem Rotary, DIAGNOSTYKA objęła opieką 37 osób (22 dzieci oraz 15 opiekunów), ewakuowanych z Kijowskiego domu dziecka.

DIAGNOSTYKA dołączyła również finansowo do koordynowanej przez organizację Pracodawców RP akcji, organizującej wspólną pomoc od wielu polskich przedsiębiorstw, dofinansowując działania kwotą 100 tys. zł. Dodatkowo, władze Spółki zakupiły kompletny gazometr wraz z odczynnikami do gazometrii i wielu innych badań, niezbędnych do dalszego funkcjonowania jednego z nielicznych oddziałów kardiochirurgii i intensywnej terapii w Szpitalu we Lwowie.

Oprócz dedykowanych budżetów, zakupu sprzętu i pomocy materialnej, DIAGNOSTYKA aktywnie wspomaga również swoich pracowników, którzy samodzielnie niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy i uczestniczą w akcjach organizowanych poza spółką. Wewnątrz firmy została utworzona specjalna grupa #DiagHEROESdlaUkrainy, która koordynuje działania pomocowe w całej Polsce i na bieżąco, według zapotrzebowania, przekazuje dary do konkretnych fundacji. Aby wspomóc logistykę, samochody firmowe DIAGNOSTYKI będą wozić dary na przejście graniczne Budomierz-Hruszew. Kierowcami są ochotnicy – pracownicy Spółki.

We wszystkich Punktach Pobrań sieci laboratoriów DIAGNOSTYKI pacjenci z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych badań z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Są oni obsługiwani bez skierowania, na podstawie okazanych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy od 24 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące procedury, również w języku ukraińskim, dostępne są na stronie www.diagnostyka.pl