Łódzki Oddział laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, jako pierwszy w Polsce, wdrożył pobieranie materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Specjalny mobilny punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” właśnie uruchomiono na terenie EXPO Łódź.

Jednym z rozwiązań wdrażanych w krajach objętych pandemią COVID-19, jest organizacja specjalnych punktów, w których pobierany jest materiał do badania od dużej liczby pacjentów podwyższonego ryzyka. Zorganizowanie takich punktów pobrań jest wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i osób pobierających, a z drugiej strony wydajności takiego rozwiązania mierzonej jako ilość pobrań w jednostce czasu.

Skuteczne okazały się zorganizowane m.in. w USA czy Niemczech, punkty pobrań typu „Drive-Through”, polegające na przygotowaniu miejsca dedykowanego tylko i wyłącznie pobraniu materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2 w tzw. mobilnych punktach pobrań. Bazując na doświadczeniach z tych skutecznie wdrożonych rozwiązań, DIAGNOSTYKA zaproponowała organizację pierwszego mobilnego punktu pobrań, składającego się z busa medycznego oraz specjalnego namiotu polowego. Taka mobilna placówka, może zostać ustawiona w dowolnie wybranym miejscu w dobrym punkcie komunikacyjnym, zapewniając łatwy dojazd dla pacjentów przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla osób korzystających oraz obsługującego go personelu medycznego.

Pierwszy mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2 działa przy Al. Politechniki 4, na parkingu EXPO Łódź od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Badanie można zakupić online tutaj.

Badania wykonywane są metodą RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Badania realizujemy na mocy zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Współpraca z SANEPIDem przebiega bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podwyższonego ryzyka, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich. Ze strony Oddziału łódzkiego DIAGNOSTYKI nad przebiegiem procesu czuwa Dyrektor Regionu Centralno-Zachodniego, Wojciech Onufrowicz.

Więcej informacji pod numerem Infolinii Oddziału w Łodzi: 663 680 230 oraz na stronie  www.diagnostyka.pl