W połowie marca br. DIAGNOSTYKA nabyła od Funduszu Internet Ventures z Grupy MCI większościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem serwisu ZdroweGeny.pl

ZdroweGeny.pl to jeden z największych w Polsce serwisów e-Commerce dedykowanych badaniom diagnostycznym dla klientów indywidualnych, w tym badaniom genetycznym (także prenatalnym), nowotworowym, dietetycznym oraz intymnym. Spółka została założona w 2015 roku z inicjatywy Funduszu Internet Ventures. Serwis ZdroweGeny.pl ma za zadanie ułatwić dostęp do diagnostyki medycznej poprzez umożliwienie wykonania części badań bez konieczności wizyty w laboratorium diagnostycznym. Wg planów nowego Inwestora Serwis ma także utrzymać dotychczasową formę działalności marketplace’u, oferując badania z oferty różnych laboratoriów medycznych.