DIAGNOSTYKA wychodzi na przeciw zapotrzebowaniem. Stan pandemii postawił przed pracodawcami wyzwania, związane z bardziej rygorystycznymi warunkami w miejscu prace, by ograniczyć ryzyko zakażenia pracowników i tym samym zadbać o ich bezpieczeństwo.

Grupa DIAGNOSTYKA w tym trudnym dla każdego czasie wyszła naprzeciw zaleceniom GUS oraz wskazówką ekspertów i stworzyła na początku czerwca 2020 r. program DIAGnozujemy-DBAMY.  Program ten polegał na systematycznych badaniach na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla pracowników, również tych powracających na miejsca pracy po pracy zdalnej. Pakiet składał się z pakietu badań serologicznych, identyfikujących przeciwciała anty-SARS-CoV-2 według autorskiego algorytmu opracowanego przez specjalistów DIAGNOSTYKI. 

 

 

Program DIAGnozujemy-DBAMY był skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, w których pracownicy wrócili z pracy zdalnej,  lub już pracowali cały czas stacjonarnie i istniała potrzeba zapewnienia im bezpieczeństwa epidemiologicznego w miejscu pracy. Dotyczył on zwłaszcza tych podmiotów, których pracownicy wykonują pracę w zamkniętych pomieszczeniach, w bliskim kontakcie ze sobą lub z klientami, przez co narażeni byli na styczność z nosicielami koronawirusa.

Atutem wypracowanego modelu była zasada: jedno pobranie krwi, dwa kroki diagnozy. DIAGNOSTYKA umożliwiła badania w ramach programu DIAGnozujemy-DBAMY w trzech formach:

  • W Punktach Pobrań DIAGNOSTYKI
  • W Siedzibie Pracodawcy
  • W Punktach Medycyny Pracy

Bezpieczny powrót do pracy objął także pracowników DIAGNOSTYKI. Zarząd DIAGNOSTYKI, jako świadomy pracodawca, podjął decyzję o wykonaniu bezpłatnych badań przeciwciał dla swoich pracowników. Zobacz jak wyglądała akcja bezpłatnych testów skierowana do pracowników DIAGNOSTYKI

Program wraz ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem, zakończył się. Dziękujemy za udział w akcji!

Zachęcamy do zapoznania się badaniami w kierunku COVID-19 oferowanymi wciąż przez DIAGNOSTYKĘ – TUTAJ