Wraz z początkiem sierpnia została opublikowana lista laureatów organizowanego przez magazyn Forbes plebiscytu “50 po 50”, wśród której znalazł się prof. Jakub Swadźba, Założyciel i Prezes Zarządu sieci laboratoriów DIAGNOSTYKA.

Ideą plebiscytu było wyróżnienie przedstawicieli polskiego biznesu, którzy udowodnili, że sukces nie jest definiowany wiekiem, a najcenniejszym – i najtrudniejszym – zgromadzonym kapitałem jest wiedza oraz doświadczenie.

Do kapituły plebiscytu „50 po 50” zaproszono głównie przedstawicieli funduszy inwestycyjnych oraz firm doradzających przedsiębiorcom, a także m.in. prezesa Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz przedstawicielki rynku executive search. Kapitułę uzupełniono o dziennikarzy i redaktorów redakcji magazynu „Forbes” i portalu Forbes.pl.

Grono jurorów przygotowało kandydatury osób, które po przekroczeniu 50. roku życia zaskoczyły rynek nową udaną inwestycją, z sukcesem się przebranżowiły lub nadały nowy ton swojej dotychczasowej działalności. Spośród ponad 100 zgłoszonych nazwisk, kapituła wyłoniła wyłoniła listę 50 laureatów.

Wybór prof. Jakuba Swadźby został uzasadniony w następujący sposób

Założyciel i prezes spółki Diagnostyka. Nominowany za stworzenie największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych dostępnych w każdym z województw w Polsce, zatrudniającej ponad 5 tys. pracowników. W tym roku, do już prowadzonego biznesu, Swadźba dołożył najnowsze laboratorium badawcze w tej części Europy, które wykonuje 3 tysiące rodzajów badań. Do tego postawił na rozwój technologicznych start-upów, m.in. platformy badania.pl.

W imieniu prof. Jakuba Swadźby dziękujemy i serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.