Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Diagnostyka, Jakub Swadźba, udzielił komentarza na temat kondycji diagnostyki laboratoryjnej na rynku ochrony zdrowia, w ramach najnowszego raportu Strategy& “Ochrona zdrowia w Polsce – potencjał rozwoju i szanse dla inwestorów”

Raport, opracowany przez Strategy&, koncentruje się na obecnym stanie systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz wskazuje na obszary, które wymagają pilnych inwestycji i reform. Dokument przedstawia obecne wyzwania oraz potencjalne kierunki rozwoju sektora medycznego, kładąc nacisk na kluczowe obszary wymagające inwestycji i reform. Raport Strategy& podkreśla również, że Polska wydaje o ponad połowę mniej per capita na ochronę zdrowia niż kraje Europy Zachodniej, co stanowi istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. W dokumencie wskazano na konieczność zwiększenia nakładów finansowych oraz poprawy dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych.

Jakub Swadźba, Prezes Zarządu Diagnostyka S.A.

Perspektywy rozwojowe dla rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce są wciąż bardzo obiecujące, do czego przyczynia się rosnąca świadomość społeczna na temat znaczenia diagnostyki w profilaktyce i leczeniu chorób. Towarzyszy jej postęp technologiczny, który umożliwia wyższej jakości metody diagnostyczne i dynamiczny rozwój prywatnych laboratoriów oferujących innowacyjne rozwiązania.

W ramach raportu, Prezes Zarządu Diagnostyki, Jakub Swadźba, udzielił komentarza na temat kondycji diagnostyki laboratoryjnej na rynku ochrony zdrowia. Jakub Swadźba podkreślił w swoim komentarzu, że współczesna diagnostyka laboratoryjna, ma kluczowe znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób. Świadomość społeczna na ten temat rośnie, a postęp technologiczny umożliwia wykorzystanie coraz wyższej jakości metod diagnostycznych. Prywatne laboratoria oferują innowacyjne rozwiązania, które mogą znacząco wpłynąć na jakość i szybkość diagnozowania.

Profesor Jakub Swadźba wskazał również priorytety w rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w Polsce:

  • Poprawa dostępności badań laboratoryjnych dla wszystkich grup społecznych.
  • Zmiana systemu finansowania, aby zapewnić dostęp do diagnostyki dla szerszej populacji.
  • Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym w celu efektywnej opieki diagnostycznej.
  • Inwestycje w nowoczesne technologie diagnostyczne oraz szkolenie personelu.

Serdecznie zapraszamy do lektury pełnego raportu dostępnego pod tym linkiem.