Pracodawcy dla Zdrowia - Nowa organizacja branżowa zrzeszająca firmy z obszaru ochrony zdrowia, oficjalnie zainaugurowała swoją działalność.

Celem związku, do którego Diagnostyka ma przyjemność należeć, jest reprezentowanie interesów pracodawców wobec związków zawodowych, pracowników oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

Pracodawcy dla Zdrowia są częścią Konfederacji Lewiatan, reprezentatywnej organizacji pracodawców, która posiada ustawowe gwarancje udziału w procesie legislacyjnym i jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

 

Jakub Swadźba, Prezes Zarządu DIAGNOSTYKI

Bycie częścią prężnie działającej i wiarygodnej organizacji, jaką jest Konfederacja Lewiatan, sprawia, że nasza działalność może być skuteczna, nie tylko na forum krajowym, ale także unijnym

Związek zrzesza pracodawców branży medycznej, zarówno placówki oferujące świadczenia zdrowotne jak i firmy dostarczające im sprzęt i usługi. Wśród członków związku, oprócz DIAGNOSTYKI, są takie spółki jak między innymi LUX MED, Centrum Medyczne Mavit, Fresenius Medical Care, Orpea czy Siemens Healthcare.

Anna Rulkiewicz, prezeska Pracodawców dla Zdrowia, prezeska Grupy LUX MED

Będziemy podejmować inicjatywy polegające na oddziaływaniu na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, chcemy opiniować założenia i projekty ustaw oraz aktów wykonawczych. Wśród zadań związku jest także współdziałanie z innymi organizacjami, prowadzenie badań, organizowanie szkoleń oraz dzielenie się informacjami istotnymi z punktu widzenia pracodawców. Chcemy pomóc zmieniać polski rynek opieki medycznej tak, by był on efektywny, jakościowy i skupiony na pacjencie i jego potrzebach

Pracodawcy dla Zdrowia rozpoczęli działalność w marcu 2023. Związek chce aktywnie działać na wielu polach, w tym celu będzie występował do organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych oraz delegował swoich przedstawicieli do organów doradczych tych instytucji.