Diagnostyka S.A. znalazła się w gronie spółek, które zostały wyróżnione w konkursie VACC Award, odbywającego się w ramach Kongresu VACCINE FORUM 2022.

Wydarzenie to, które odbyło się już po raz drugi, jest poświęcone tematyce szczepień ochronnych i ma na celu zmianę świadomości oraz budowanie pozytywnej komunikacji w tym obszarze. Głównym celem konkursu VACC Award było wyróżnienie instytucji oraz organizacji, które promują działalność profilaktyczną, firm przyjaznych szczepieniom swoich pracowników w miejscu pracy oraz osób przekazujących wiarygodne i merytoryczne treści nt. szczepień ochronnych.

Druga edycja VACCINE FORUM rozpoczęła się od prezentacji raportu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, który stanowił punkt wyjściowy debaty otwierającej kongres. W kolejnych panelach dyskusja toczyła się wokół komunikowania treści nt. szczepień ochronnych, edukacji w obszarze profilaktyki, dobrych praktyk europejskich w zakresie dostępności do szczepień ochronnych, zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przed chorobami zakaźnymi na różnych etapach życia oraz budowaniu autorytetów w mediach.

Wyróżnienie dla DIAGNOSTYKI odebrał dr n. med. Tomasz Anyszek, pełniący w spółce rolę Pełnomocnika Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej.

vaccine forum

Organizatorami wydarzenia są:

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach – to niezależna grupa złożona z przedstawicieli kluczowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, mająca na celu zabranie wspólnego głosu w dyskusji na temat stosowania szczepień ochronnych w Polsce przy wykorzystaniu potencjału merytorycznego i społecznego każdego z członków inicjatywy.

Instytut Ochrony Zdrowia  – prężnie rozwijający się think tank działający w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, przygotowujący opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży zdrowotnej. Wydawca wielu interdyscyplinarnych, pogłębionych prac naukowo-badawczych, m.in. raportu „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne na stronie: https://szczepienia-ioz.pl/