Dział Medyczny DIAGNOSTYKI, pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Jakuba Swadźby, opublikował pracę naukową, opisującą kształtowanie się poziomu przeciwciał u osób w pełni zaszczepionych.

Badania zostały przeprowadzone na grupie 100 osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech Comirnaty. Przez okres 4 miesięcy od podania pierwszej dawki preparatu, u pacjentów monitorowano poziom przeciwciał poszczepiennych klasy IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, aby szczegółowo określić tempo ich rozwijania się w organizmie. W badaniu użyto zestawów odczynnikowych rutynowo stosowanych w laboratoriach DIAGNOSTYKI.

U ponad 70% przebadanych pacjentów, przeciwciała IgG pojawiły się już po 10 dniach, liczonych od momentu przyjęcia pierwszej dawki szczepionki. W grupie 15 pacjentów, którzy wcześniej przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2, stężenie przeciwciał w tak krótkim czasie osiągnęło wartość maksymalną, po czym zaczęło spadać. Wśród osób niezakażonych wcześniej wirusem, szczyt ilości przeciwciał zanotowano po 30 dniach od przyjęcia pierwszej dawki preparatu. Między pierwszym a czwartym miesiącem od pierwszej dawki szczepionki, przeciwciała posiadało 100% przebadanych.

Badanie potwierdziło wyniki dotychczasowych obserwacji naukowców – zależność pomiędzy poziomem przeciwciał po szczepieniu a faktem przebytego zakażenia wirusem. W przypadku osób wcześniej chorujących, które przez zakażenie koronawirusem nabyły pewien stopień odporności, pierwsza dawka szczepienia zadziałała jak ta „przypominająca”, powodując nagły skok przeciwciał. U osób wcześniej niezakażonych, największy wzrost stężenia przeciwciał był obserwowany między 20. a 30. dniem od rozpoczęcia cyklu szczepienia, czyli w okresie po przyjęciu drugiej dawki preparatu, ale nie osiągał wartości notowanych u zaszczepionych ozdrowieńców. Po dwóch miesiącach od pierwszej dawki szczepienia, stężenia obserwowane w grupach ozdrowieńców i osób wcześniej niezakażonych zbliżyły się do siebie, jednak pozostały statystycznie istotnie wyższe w grupie ozdrowieńców.