Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA nabyła kolejny pakiet udziałów w spółce będącej operatorem serwisu ZdroweGeny.pl, stając się tym samym 100% właścicielem tej dynamicznie rozwijającej się platformy.

ZdroweGeny.pl to jeden z największych w Polsce serwisów e-Commerce dedykowanych badaniom diagnostycznym dla klientów indywidualnych, w tym badaniom genetycznym (także prenatalnym), nowotworowym, dietetycznym oraz intymnym.

Serwis ZdroweGeny.pl od kilku lat ściśle współpracuje z DIAGNOSTYKĄ, oferując dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki medycznej i wzbogacając ofertę  Grupy o badania możliwe do samodzielnego wykonania (bez konieczności wizyty w laboratorium diagnostycznym). Zgodnie z aktualnymi planami DIAGNOSTYKI serwis ma nadal rozwijać ofertę badań wysyłkowych a także utrzymać dotychczasową formę działalności marketplace’u, oferującego badania z oferty różnych laboratoriów medycznych.

DIAGNOSTYKA wykonuje rocznie ponad 100 mln badań dla ok. 16 mln pacjentów, spoczywa więc na nas odpowiedzialność nie tylko za jakość i fachowość oferowanych usług, ale także za możliwie szybkie przekazanie testów potrzebującym ich Pacjentom. Dlatego inwestujemy we współpracę z rzetelnymi i dynamicznymi partnerami. 

 

prof. Jakub Swadźba, Prezes Zarządu DIAGNOSTYKI

"Sytuacja w jakiej znalazł się świat w obliczu pandemii COVID-19 jasno pokazuje jak wielką rolę i znaczenie ma szybki i szeroki dostępu do medycyny laboratoryjnej".

Tomasz Karmowski, założyciel i współwłaściciel serwisu ZdroweGeny.pl

"Zakup pakietu udziału w 2018r. przez DIAGNOSTYKĘ zmienił perspektywy rozwoju spółki, a współpraca z organizacją dała duże synergie obu stronom. Efektem było m.in. zwiększenie sprzedaży  13.5x w okresie inwestycyjnym. Jestem przekonany, że obecny zespół i idąca dalej integracja z DIAGNOSTYKĄ pozwoli na dynamiczne zwiększanie przychodów serwisu ZdroweGeny.pl."

DIAGNOSTYKA ma bardzo dobre doświadczenia w dotychczasowej współpracy ze ZdrowymiGenami, zamierza więc nadal rozwijać Serwis, rozbudowując zarówno jego ofertę jak i umacniając jego pozycję w sieci, ugruntowując tym samym swoją pozycję biznesową wśród nowoczesnych laboratoriów medycznych.

Więcej na www.diagnostyka.pl oraz www.ZdroweGeny.pl