DIAGNOSTYKA nawiązała współpracę partnerską z klubem TS Podbeskidzie. W ramach tej współpracy laboratoria sieci objęły pełną opieką diagnostyczną nad reprezentantami bielskiego klubu.

Pod koniec listopada, przed przedostatnim meczem kolejki jesiennych rozgrywek piłkarskich, odbyło się spotkanie Podbeskidzie Business Club, w którym udział wzięły znane osobistości z Bielska-Białej i regionu oraz sponsorzy i partnerzy pierwszoligowego klubu TS Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Wśród zaproszonych gości w spotkaniu po raz pierwszy wzięli udział również przedstawiciele Grupy DIAGNOSTYKA: Menadżer Oddziału Podbeskidzie – Agnieszka Swadźba oraz Dyrektor Marketingu – Grzegorz Polus. Stało się tak dzięki nawiązaniu partnerskiej współpracy pomiędzy klubem TS Podbeskidzie a DIAGNOSTYKĄ, w ramach której laboratoria sieci objęły pełną opieką diagnostyczną nad reprezentantami bielskiego klubu.

W ramach nawiązanej współpracy, od stycznia 2020 roku DIAGNOSTYKA będzie cyklicznie wykonywać niezbędne badania laboratoryjne kilkudziesięciu zawodnikom TS Podbeskidzie, monitorując ich stan zdrowia i sportowej formy. Bezpośrednią opiekę nad wykonaniem warunków umowy będzie sprawować Oddział Podbeskidzie, będący częścią Regionu Śląskiego DIAGNOSTYKI.

Mamy nadzieję, że Patronat DIAGNOSTYKI i świadczona przez nią opieka medyczna pomoże klubowi TS Podbeskidzie osiągać kolejne sportowe sukcesy w drodze na najwyższe pozycje.

Więcej informacji na stronie www.tspodbeskidzie.pl

Partner TS Podbeskidzie

Partner TS Podbeskidzie

Partner TS Podbeskidzie

Partner TS Podbeskidzie

Partner TS Podbeskidzie

/05