Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka 29 maja 2023 roku stała się większościowym wspólnikiem w spółce Zakład Rentgena i USG - Wyrobek Sp. z o.o. Sp.k., rozpoczynając tym samym działalność Grupy w nowym obszarze diagnostyki medycznej – diagnostyce obrazowej.

Zakład Rentgena i USG Wyrobek Sp. z o.o. wraz ze swoją spółką córką Eurodent, w której posiada 100% udziałów, jest największym prywatnym usługodawcą diagnostyki obrazowej w Małopolsce i jednym z największych w Polsce. Prowadzi działalność w 15 pracowniach diagnostyki obrazowej w województwach małopolskim, śląskim, opolskim i mazowieckim. Zakres wykonywanych badań to w rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, radiologii klasyczna (RTG), USG i mammografia.

Rozpoczęcie działalności Grupy Diagnostyka w obszarze diagnostyki obrazowej jest naturalnym uzupełnieniem profilu grupy, obok laboratoriów medycznych, histopatologii i genetyki. Pozwoli zaoferować Klientom wiele dodatkowych korzyści w postaci między innymi:

  • połączonych pakietów celowanych badań laboratoryjnych i obrazowych;
  • oszczędności czasu pacjenta, przez możliwość wykonania, w wybranych lokalizacjach, badań laboratoryjnych i obrazowych w jednym miejscu;
  • szybszego dostarczenia kompletu wyników badań do lekarzy specjalistów, uproszczenie oraz integracja ich prezentacji;
  • lepszego wykorzystania powierzchni, aparatury i personelu;
  • rozwoju nowych produktów i metod diagnostycznych, w tym opartych o AI/ML (sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowemu), dzięki wykorzystaniu danych z kilku rodzajów diagnostyki.

Jakub Swadźba, Prezes Zarządu Diagnostyka S.A.

Nasze laboratoria wykonują rocznie ponad 130 milionów badań, spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za jakość i fachowość oferowanych usług, ale także za wykonanie ich w możliwe najkrótszym czasie. Szybsze przekazanie zintegrowanych wyników badań lekarzowi specjaliście to korzyść nie do przecenienia, bo w procesie leczenia czas odgrywa niezwykle ważną rolę. Podejmujemy współpracę z rzetelnymi partnerami, bo kompleksowa oferta to szansa na zwiększenie trafności diagnozy – diagnostyka obrazowa, laboratoryjna, a także histopatologiczna wzajemnie się uzupełniają.

Inwestycja w spółkę Zakład Rentgena i USG – Wyrobek Sp. z o.o. Sp.k. to pierwszy krok Diagnostyki w kierunku rozwoju usług diagnostyki obrazowej – spółka rozważa również inne możliwości akwizycyjne.

diagnostyka obrazowa