Inwestycja w start-up BADANIA.pl to kolejne cyfrowe ułatwienie wdrażane przez ogólnopolską sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, które ma pomóc lekarzom i pacjentom w zdalnej komunikacji i sprawnej realizacji zlecanych badań laboratoryjnych. W ramach pierwszej rundy inwestycyjnej, DIAGNOSTYKA oraz należący do Grupy DIAGNOSTYKA portal uPacjenta.pl objęły łącznie 40% udziałów w spółce BADANIA.pl.

dr n. med. Jakub Kwiatek Członek Zarządu BADANIA.pl

"Podpisanie umowy inwestycyjnej z największa siecią laboratoriów w Polsce to niesamowita rzecz dla nas. Dla mnie jako osoby odpowiedzialnej za poprawne działanie systemu, bycie częścią tak silnego partnera – Grupy DIAGNOSTYKA to spory zastrzyk adrenaliny wzmagający chęć do dalszych działań wykraczających poza granice naszego kraju".

Platforma BADANIA.pl to prosty system zlecania i obsługi badań laboratoryjnych. Jego koncepcja została opracowana przez polskich lekarzy i przedsiębiorców Michała i Jakuba Kwiatka, którzy na co dzień praktykują na oddziałach hematologii oraz w klinice stomatologicznej. Codzienne wpisywanie ręcznych skierowań ma zastąpić system działający online, będący udoskonaleniem pracy lekarzy. To również sporo ułatwienie dla samych pacjentów, którzy dzięki zleceniu badania przez lekarza, wszystkie informacje otrzymują w wiadomości SMS. Stworzenie platformy BADANIA.pl to odpowiedź na obecne trendy w branży medycznej, która również rozwija się w kierunku większej digitalizacji.

lek. med. Michał Kwiatek, Prezes Zarządu BADANIA.pl

“Współpraca z siecią DIAGNOSTYKA to dla projektu BADANIA.pl nie tylko znaczne wzmocnienie oferty, ale także okazja do uzyskania synergii biznesowej, która będzie opierać się o wzajemne wspieranie produktów oraz wymianę doświadczeń zdobytych na rynku usług zdrowotnych. Jesteśmy przekonani, że nasz projekt nie mógł zyskać lepszego partnera branżowego na polskim rynku, a transakcja jest tylko początkiem wspólnej drogi, której celem jest poprawa jakości profilaktyki i leczenia polskich pacjentów”

Transakcja ma przynieść wymierne korzyści zarówno dla lekarzy jak i pacjentów.  Poszerzenie “mapy”, dostępności punktów pobrań na terenie całej Polski oraz lekarzy, zlecających badania laboratoryjne dzięki skierowaniu w formie wiadomości SMS.

 

BADANIA.pl oferują nowoczesne, intuicyjne w obsłudze narzędzie do zlecania badań przez lekarzy pacjentom w bardzo wygodnej formie. Cały proces jest zautomatyzowany i ograniczony do niezbędnego minimum, zapewniając szybką i skuteczną realizację zlecenia. Integracja z systemami Diagnostyki umożliwia dostęp do całkowicie zinformatyzowanego środowiska w punktach pobrań i bezpiecznego dostępu do wyników badań dla pacjentów.

Piotr Sitkowski nowy Członek Zarządu BADANIA.pl i dyrektor pionu IT Grupy DIAGNOSTYKA.

"To współpraca o ogromnym potencjale mająca na celu dostarczanie efektywnych rozwiązań informatycznych lekarzom i pacjentom”.

Zawarcie umowy o stałej współpracy z platformą uPacjenta.pl, umożliwi lekarzom zlecanie badań przez BADANIA.pl bezpośrednio do domów. Dzięki temu nawet gdy pacjent będzie  miał trudności z dotarciem do placówki medycznej nie będzie miał problemów z wykonaniem zleconych badań. Mobilny punkt pobrań uPacjetnta świadczący m.in. usługi pobierania krwi oraz wykonywania testów COVID-owych we własnym domu lub firmie, to uzupełnienie i domknięcie całego projektu inwestycyjnego.” – tłumaczy Dominik Swadźba, Prezes Zarządu uPacjenta i nowy Członek Zarządu Badania.pl

 

Obecnie na stronie BADANIA.PL lekarz może zlecić indywidualne badania laboratoryjne oraz pakiety badań dotyczących danych jednostek chorobowych, a w niedalekiej przyszłości również badań obrazowych takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, tomografia Emisyjna PET-CT. Platforma ma również wzbogacić się o system umawiania pacjentów bezpośrednio do danych placówek z pozycji portalu oraz dostępność do wyników online.

Prezes Zarządu DIAGNOSTYKI, prof. Jakub Swadźba

„Inwestycja w tak obiecującego Partnera jak BADANIA.pl, to potwierdzenie przyjętej przez DIAGNOSTYKĘ konsekwentnej strategii lokowania kapitału w obszarze zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych. Pomimo ogromnej skali naszej działalności, jesteśmy nadal wysoko cenieni za jakość i terminowość realizowanych usług, a dzieję się tak m.in. dzięki współpracy z rzetelnymi i wiarygodnymi Partnerami".

Umowa inwestycyjna zakłada przejęcie docelowo większościowego pakietu udziałów w spółce Badania.pl na przestrzeni kolejnych miesięcy