Informujemy, że uczestniczymy w Projekcie: „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO”, który jest finansowany przez Agencję Badań Medycznych.

Głównym celem projektu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny jest zbadanie, ilu Polaków chorowało na COVID-19 i jaki odsetek przypadków zakażeń został rozpoznany i zarejestrowany. W ramach projektu poznamy również rzeczywistą liczbę osób uodpornionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pozyskaną wiedzę będziemy mogli wykorzystać do precyzyjnego określenia wzrostu zachorowań na COVID-19 po zniesieniu poszczególnych restrykcji. Będzie to miało przełożenie na prawidłową ocenę sytuacji epidemiologicznej, dzięki czemu władze będą mogły podjąć odpowiednie działania do zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2.