Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aż dwa budynki o charakterystyce biurowo-medycznej użytkowane przez spółki Grupy DIAGNOSTYKA został docenione i nagrodzone w Konkursie “Budowa Roku”.

Wyróżnienie otrzymały powstały w Krakowie budynek biurowo-usługowy Aquarius oraz warszawskie Laboratorium Centralne, które oprócz swojego medycznego charakteru stanowi również siedzibę Regionu Centralno-Wschodniego DIAGNOSTYKI. Konkurs jest organizowany corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa.

Maria Kaszyńska- Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

“Konkurs od ponad 30 lat promuje najlepsze realizacje budowlane w kraju. Nie jest to jednak plebiscyt na najpiękniejszy obiekt w kraju. Sędziowie konkursowi wizytujący budowy zgłoszone do konkursu oceniają wiele aspektów, które są istotne w całym procesie realizacji inwestycji.”

Sędziowie konkursowi oceniali aspekty takie jak: jakość robót, organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, sposób finansowania inwestycji, czy jej wpływ na środowisko i gospodarkę regionu.

Jak czytamy w wydawnictwie prezentującym Laureatów XXXII Konkursu: “Nagrodzone obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.”

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY AQUARIUS PRZY UL. ŻYCZKOWSKIEGO 18 W KRAKOWIE

Budynek ma sześć kondygnacji nadziemnych oraz dwie podziemne przeznaczone na garaż. Ma rzut poziomy w kształcie prostokąta, z wewnętrznym atrium. Na elewacjach budynku wykonano obudowę aluminiowo-szklaną w kolorze białym. Dzięki nowoczesnej formie, dostosowanej do współczesnych trendów kształtowania obiektów użyteczności publicznej, a także białej, eleganckiej elewacji, idealnie wpisuje się zabudowę ulicy Życzkowskiego. W obiekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne. W celu uzyskania energooszczędności mediów oraz wysokiej jakości środowiska wewnętrznego, zastosowano ekologiczne materiały budowlane lokalnych producentów, w znacznej części wykonane z surowców pochodzących z recyklingu.  Powierzchnia zabudowy wynosi 2470,00 m2 , powierzchnia użytkowa 20 031,35 m2 , a kubatura budynku 100 447,90 m3. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.

 

BUDYNEK LABORATORIUM CENTRALNEGO DIAGNOSTYKI PRZY UL. JUTRZENKI 100 W WARSZAWIE

Budynek medyczny jest największym laboratorium medycznym w środkowo-wschodniej Europie. Obiekt ma cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną; bryła budynku ma kształt prostopadłościanu. W budynku zastosowano belki o dużej rozpiętości (do 19 m), co umożliwia swobodę w lokowania sprzętu laboratoryjnego. Nowa siedziba stołecznego oddziału DIAGNOSTYKI to prawie 14 tys. m2 powierzchni biurowej, laboratoryjnej oraz komercyjnej, strategiczna lokalizacja przy węźle komunikacyjnym, umożliwiającym szybkie połączenie z Lotniskiem Chopina oraz obwodnicą autostradową miasta oraz nowoczesna przestrzeń typu open-space wyposażona w inteligentny system zarządzania oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją jak również wilgotnością powietrza. Powierzchnia zabudowy wynosi 3029,30 m2 , powierzchnia użytkowa 14 432,80 m2 , a kubatura budynku 55 799,30 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełnym wydawnictwem konkursowym, dostępnym na stronie: https://www.budowaroku.pl/