Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG w DIAGNOSTYCE została członkiem nowo wybranego Zarządu Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

Wyboru zarządu dokonano podczas zgromadzenia ogólnego Pracodawców Medycyny Prywatnej, które odbyło się 28 czerwca 2022 roku. Prezesem związku został Andrzej Mądrala. Funkcję wiceprezesów pełnią: Artur Białkowski (Medicover) oraz Rafał Krajewski (Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa).

Wraz z Barbarą Kopeć, członkami zarządu zostali również Ryszard Szcząchor (Centrum Medyczne Aldemed), Jakub Szulc (Alab Laboratroria) oraz Andrzej Podlipski (Scanmed).

Nowy zarząd Pracodawców Medycyny Prywatnej, od lewej: Rafał Krajewski, Barbara Kopeć, Artur Białkowki, Jakub Szulc, Andrzej Mądrala, Andrzej Podlipski i Ryszard Szcząchor.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym na nową kadencję i życzymy, aby efektami codziennej pracy były sukcesy zawodowe i rozwój Pracodawców Medycyny Prywatnej.