EarlyCDT®-Lung – wczesna diagnostyka raka płuca

Nowotwory płuca są najczęściej występującymi nowotworami u mężczyzn, u kobiet zajmują trzecie miejsce co do częstości występowania. U obu płci są one najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów.

diagnostyka raka płuc

Wysoka liczba zgonów, spowodowana nowotworem płuca, jest bezpośrednio związana z rozpoznawaniem tego raka w jego zaawansowanym stadium, kiedy występują już objawy kliniczne. Wykrycie choroby w jej wczesnej fazie (guz zlokalizowany) trzykrotnie zwiększa skuteczność leczenia (definiowaną poprzez 5-letnie przeżycie pacjentów).

EarlyCDT-Lung to nowe badanie w ofercie sieci laboratoriów  Diagnostyka Sp. z o.o. Jego wynik może umożliwić wykrycie raka płuca we wczesnej fazie tej choroby. Istotą testu jest oznaczanie panelu siedmiu autoprzeciwciał powiązanych z nowotworem płuca. Autoprzeciwciała te mogą być wykryte we krwi pacjenta nawet 4 lata wcześniej niż zmiany w płucach są widoczne w badaniach obrazowych. Wynik badania EarlyCDT-Lung zawiera określenie ryzyka obecności raka płuca na podstawie stężenia wspomnianych autoprzeciwciał.

EarlyCDT-Lung jest zalecany dla pacjentów z wysokim ryzykiem raka płuca:

  • Wiek >=50 lat i liczba paczkolat >=20

lub

  • Wiek 40-49 lat i liczba paczkolat >=20 ORAZ przynajmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka (np. rozedma, POCHP, występowanie raka płuca w rodzinie (l stopień pokrewieństwa), ekspozycja na czynniki środowiskowe (radon, pyły, azbest, substancje radioaktywne).

Badanie nie jest przeznaczone dla osób, które w przeszłości miały zdiagnozowany nowotwór (z wyłączeniem podstawnokomórkowego raka skóry).

Badanie EarlyCDT®-Lung może też stanowić uzupełnienie diagnostyki obrazowej (NDTK). Dzięki wysokiej swoistości, dokładności i wartości predykcyjnej dodatniej (PPV), ułatwia różnicowanie stopnia złośliwości wykrytych guzków.

Istnieje możliwość spersonalizowanej oceny ryzyka raka płuca – w oparciu o dane kliniczne pacjenta oraz wynik badania EarlyCDT-Lung, z użyciem poniższego kalkulatora:

http://oncimmune.com/lung-cancer-test/lung-nodule-malignancy-risk-assessment/calculate-lung-cancer-risk/

U pacjentów ze stwierdzonym guzkiem kalkulator uwzględnia też wynik tomografii komputerowej (Swensen/Mayo nodule malignancy risk calculator) i może być pomocny w różnicowaniu stopnia złośliwości wykrytej zmiany. Średni lub wysoki poziom autoprzeciwciał może zmienić stratyfikację ryzyka danego pacjenta, przenosząc go do grupy interwencji.

Badanie powinno być przeprowadzone po konsultacji z lekarzem i na jego skierowanie.

Wzór skierowania: pobierz tu

Więcej informacji odnośnie badania:

ULOTKA – pobierz tu

Najczęstsze pytania – pobierz tu