Dobre praktyki DIAGNOSTYKI docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działania DIAGNOSTYKI z zakresu zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i opublikowane w wydawanym cyklicznie Raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Choć to debiut spółki w publikacji, w Raporcie uwzględniono wszystkie 8 zgłoszonych działań.

odpowiedzialny biznes

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów i ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

Premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” odbyła się 25 maja w ramach części konferencyjnej 9. Targów CSR w EXPO XXI w Warszawie. Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, organizowane co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych oraz dyskusja o najważniejszych trendach i wyzwaniach społeczno-gospodarczych.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji Raportu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło 8 działań podejmowanych przez DIAGNOSTYKĘ, które dotyczą 7 obszarów tematycznych: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, Praktyki z zakresu pracy, Środowisko, Prawa człowieka, Ład organizacyjny, Zagadnienia konsumenckie oraz Uczciwe praktyki operacyjne. Już po raz szósty w raporcie FOB dobre praktyki skatalogowano pod kątem realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs) .

Działania DIAGNOSTYKI wyróżnione w Raporcie m.in. rozpoczęcie procesu elektryfikacji floty kurierskiej, publikacja pierwszego w historii spółki Raportu ESG, stanowiska samodzielnej rejestracji czy wysyłkowe badania DIAGpack. Szczegółowy opis każdej praktyki dostępny w wygodnej wyszukiwarce na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu