Diagnostyka zaprasza na Praktyki Opiekun Medyczny

Jeżeli jesteś słuchaczem/słuchaczką szkoły policealnej i kształcisz się w kierunku „opiekun medyczny” to możesz odbyć praktykę zawodową w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych w Diagnostyka SA. Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana napisz na adres opiekunmedyczny@diag.pl. Liczba przyjęć na praktyki jest ograniczona.

opiekun medyczny