DIAGNOSTYKA promuje profilaktykę na Dolnym Śląsku

Pod koniec października pracownicy Regionu Południowo-Zachodniego DIAGNOSTYKI z Wrocławia wzięli udział w dwóch branżowych imprezach, na których mieli okazję podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

konferencja

21 października, na zaproszenie Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia PRO Femina, przedstawiciele DIAGNOSTYKI wzięli udział w odbywającej się na Zamku Książ w Wałbrzychu konferencji “Zamek Kobiet”. Projekt co roku stwarza wyjątkową przestrzeń dla różnorodnych inicjatyw w dziedzinie promowania profilaktyki zdrowia i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek miasta. Październik jest miesiącem wyjątkowym dla PRO Feminy i jej działań – to miesiąc poświęcony walce z rakiem piersi i wzmożonej aktywności informacyjnej na temat.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem przewodnim „Zawsze jest czas na zdrowie”, a w trakcie spotkania poruszano tematy m.in. profilaktyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki raka piersi. Uczestnicy konferencji, oprócz teorii, mogli skorzystać również z praktyki – m.in. nauki samobadania piersi na specjalnych fantomach.

konferencja

DIAGNOSTYKA przyjęła zaproszenie organizatorów i wzięła czynny udział w wydarzeniu – przedstawiciele Oddziału z Wrocławia wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat badań profilaktycznych, a także przygotowali na tę okazję specjalne stoisko, dedykowane profilaktyce raka piersi i badaniom BRCA1/BRCA2. Aby zwrócić uwagę na istotną rolę badań profilaktycznych w wykrywaniu chorób nowotworowych, uczestnicy konferencji otrzymali specjalne bony, m.in. na badanie ROMA czy cytologię LBC.

Dzień później, 22 października, przedstawiciele DIAGNOSTYKI wzięli udział w Konferencji Lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego w Jeleniej Górze. Program wydarzenia obejmował tematy związane z nowoczesnymi programami wykorzystywanymi w przychodniach oraz dokumentacji medycznej. W agendzie spotkania znalazł się wykład dr. n. med. Tomasza Anyszka, Pełnomocnika ds. Medycyny Laboratoryjnej w DIAGNOSTYCE, pt. “Badania dla POZ w ramach budżetu powierzonego”. Obecność na konferencji stworzyła idealną przestrzeń do rozmów branżowych i przedstawienia obecnym na spotkaniu lekarzom oferty sieci naszych laboratoriów.

dolny śląsk

konferencja

diagnostyka

diagnostyka

/04