DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W ZESPOLE POEMS – Zastosowanie i istotność oznaczenia VEGF

POEMS to zespół paraneoplastyczny, u podłoża którego leży dyskrazja komórek plazmatycznych.

diagnostyka laboratoryjna

Do kryteriów pozwalających na diagnozę zespołu POEMS należą objawy kliniczne
i badania laboratoryjne, wśród których na uwagę zasługuje oznaczanie cytokiny VEGF (ang. vascular endothelial growth factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego).

Cytokina ta wydzielana jest przez osteoblasty, makrofagi, komórki nowotworowe
(w tym plazmatyczne), megakariocyty i płytki krwi. VEGF odrywa rolę w angiogenezie, stymuluje też gwałtowny i odwracalny wzrost przesączania naczyniowego.

Wysokie stężenie VEGF należy do dużych kryteriów diagnostycznych zespołu POEMS. Oznaczanie VEGF jest szczególnie przydatne w diagnostyce różnicowej tego zespołu. Stężenie VEGF koreluje też z aktywnością choroby.

Więcej informacji w ulotce DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W ZESPOLE POEMS. Zastosowanie i istotność oznaczenia VEGF.

POBIERZ ULOTKĘ

lub pod adresem mailowym dzial.medyczny@diag.pl