DIAGNOSTYKA i Integrale IT wprowadzają nowe rozwiązanie SD-WAN

DIAGNOSTYKA stale rozwija się, aby zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość oferowanych usług. Rozwój dotyczy jednak nie tylko sfery medycznej, ale również szeregu innych obszarów, których sprawne oraz efektywne działanie zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjentów i klientów spółki. Jednym z najważniejszych, a także najbardziej skomplikowanych obszarów jest IT.

nowe rozwiązania

Procesy informatyczne w DIAGNOSTYCE to przede wszystkim opieka nad całym procesem i powierzonymi firmie informacjami, których ilość jest imponująca – baza DIAGNOSTYKI to miliony unikalnych numerów pesel i przypisanych do nich informacji personalnych oraz medycznych. Właśnie dlatego Zespół IT stale wprowadza nowe usprawnienia, których zadaniem jest. Jednym z kluczowych projektów, nad którymi pracował Dział IT, było wdrożenie w firmie – przy pomocy partnera Integrale IT – rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN.

 Jak Fortinet Secure SD-WAN działa dla DIAGNOSTYKI?

Projekt dla DIAGNOSTYKI wiązał się przede wszystkim z potrzebą modernizacji środowiska budowanego latami. Celem wprowadzenia nowego rozwiązania była poprawa wydajności infrastruktury, zapewnienie odpowiedniej niezawodności usług, poprawa jakości identyfikacji problemów i możliwości reakcji, a także zwiększenie bezpieczeństwa, co było kluczowym faktorem przy wyborze producenta rozwiązania.

Piotr Sitkowski- Dyrektor Pionu IT DIAGNOSTYKI

“W związku z naszym rozwojem technologicznym chcieliśmy zagwarantować pacjentom bezpieczny, ciągły i terminowy dostęp do swoich danych. Potrzebowaliśmy rozwiązania, które zapewni ciągłość działania aplikacji dla naszych klientów, nawet w obliczu awarii sieci.”

Wdrożenie rozwiązania było dużym przedsięwzięciem – całość procesu, czyli dostarczenie, synchronizacja, optymalizacja rozwiązania w kilkuset oddziałach Diagnostyki, odbywała się w czasie pandemii, czyli całkowitego lockdownu. To największe wdrożenie SD-WAN w Polsce w tym okresie.

Współpraca z Integrale IT rozpoczęła się od ankiety oraz audytu, a na bazie zebranych informacji sporządzono 2 koncepcje technologiczne. Integrale IT swoją pracą pomogło wybrać rozwiązanie, które aktualnie spełnia wszystkie potrzeby DIAGNOSTYKI. Połączone zespoły inżynierskie zintegrowały aktualne systemy z nową technologią w sposób, który pozwolił na nieprzerwaną pracę laboratoriów spółki. Wdrożone rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo, zwiększoną niezawodność ruchu sieciowego, m.in. dzięki automatycznemu przełączaniu łącz oraz dużą automatyzację.  Wyniki PoC potwierdziły, że rozwiązanie firmy Fortinet spełnia wszystkie oczekiwania DIAGNOSTYKI.

Robert Tomaka, Zastępca Dyrektora Pionu IT

“Wdrożenie rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN stanowi dla nas fundament do dalszego rozwoju transformacji cyfrowej naszego biznesu. Stabilna, bezpieczna i niezawodna warstwa sieciowa to filary, na których jesteśmy w stanie opierać dalszy rozwój usług cyfrowych w naszej firmie.”