DIAGNOSTYKA częścią projektu monitorowania zmienności genetycznej

Zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, koordynowany przez prof. Krzysztofa Pyrcia, zakończył realizację projektu monitorowania zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2.

próbki do badania

Laboratoria DIAGNOSTYKI, we współpracy z GIS, brały czynny udział w projekcie i odpowiedzialne były za gromadzenie i analizę próbek spełniających określone kryteria. W zakresie usług sekwencjonowania, projekt wspierało m.in. stowarzyszone w Grupie DIAGNOSTYKA laboratorium genXone S.A.

Uzyskane informacje posłużyły do lepszego zrozumienia wydarzeń w kraju, ale również do rozszerzenia analiz prowadzonych na całym świecie i uwzględnienia w nich Polski. Wszystkie dane były przekazywane bezpośrednio do stron: Agencji Badań Medycznych, Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniane dla wszystkich zainteresowanych poprzez bazę danych GisAid oraz wizualizacje na stronie sarswpolsce.pl.

W krakowskim ośrodku prace nad sekwencjonowaniem i monitorowaniem zmienności wirusa podjęto już na początku 2020 roku, kiedy to jako jeden z pierwszych ośrodków rozpoczął analizę zmienności genetycznej wirusa oraz analizy pozwalające na ocenę powiązań pomiędzy genotypem i fenotypem.

W ramach projektu zebrano w sumie 9558 próbek zawierających wirusa SARS-CoV-2, które po wstępnej ocenie posłużyły do uzyskania 8337 sekwencji wirusa. Dzięki sprawnej organizacji oraz optymalizacji kosztów udało się zrealizować założone cele, a liczba przeanalizowanych próbek przekroczyła zakładaną. W okresie monitoringu zaobserwowano obecność 132 odrębnych wariantów wirusa SARS-CoV-2, spośród których 97,5 proc. stanowiły warianty niebezpieczne. Największy odsetek, tj. 38,3 proc. wszystkich próbek stanowił wariant Delta. Było to bezpośrednio związane z okresem realizacji projektu, który obejmował głównie jesienną falę zakażeń. Dwa pozostałe najczęściej wykrywane warianty Alfa oraz Omikron stanowiły kolejno 37,7 proc. oraz 21,2 proc.

Więcej informacji dostępnych na stronach:

Małopolskiego Centrum Biotechnologii

Uniwersytetu Jagiellońskiego