Celiakia: badania autoprzeciwciał i diagnostyka molekularna

Autoimmunologiczna i genetyczna diagnostyka celiakii, w laboratoriach DIAGNOSTYKI wykonujemy wszystkie badania przeciwciał wykorzystywanych w rozpoznawaniu celiakii.

celiakia

Oznaczenia wykonywane są w rozwijanych od 14 lat pracowniach autoimmunologicznych, w których wykonuje się badania metodami immunofluorescencji, ELISA i ImmunoBLOT.

Dzięki specjalistom związanym z pracowniami lekarze otrzymują wyniki badań opatrzone komentarzami, co stanowi istotną pomoc w ukierunkowaniu diagnostyki.

W laboratorium DIAGNOSTYKA pracuje m. in. dr Jadwiga Sulej – współautorka pierwszego testu służącego do wykrywania przeciwciał przeciwko endomyzjum w klasie IgA.

Badania genetyczne
W 2011 roku diagnostykę celiakii uzupełniamy o badania genetyczne – najnowsze osiągnięcie w tej dziedzinie. Udowodniono, że czynnik genetyczny jest zasadniczym elementem w patogenezie celiakii.

DIAGNOSTYKA oferuje badanie genetyczne na obecność obecność HLA DQ2 i/lub DQ8. Badanie to pozwala na:

 • określenie predyspozycji do rozwoju celiakii
 • wykluczenie celiakii

Badanie HLA DQ2/DQ8 jest elementem algorytmu diagnostyki celiakii, nie wymagającej potwierdzenia w biopsji jelita, przy określonych wartościach badań autoprzeciwciał z towarzyszącymi objawami klinicznymi. Umożliwia również rozpoznanie celiakii w przypadkach niejednoznacznych wyników badań przeciwciał.

POBEIRZ ULOTKĘ.

Wykaz badań w ofercie:

 • Badanie genetyczne CELIAKIA (HLA DQ2/DQ8)

Badania autoimmunologiczne:

 • Przeciwciała przeciwko endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF
 • P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF
 • P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
 • P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF
 • P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (Z WYKORZYSTANIEM DEAMIDOWANYCH PEPTYDÓW GLIADYNY)
 • P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
 • P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF
 • P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF
 • P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
 • P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF
 • P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF
 • P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
 • P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA
 • P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA
 • P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA
 • P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA
 • P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG
 • P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)
 • P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA
 • P/c. p. endomysium i retikulinie IgG
 • P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)