Badania przeciwciał SARS-CoV-2 pod lupą

Badania serologiczne wykrywające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 są coraz szerzej dostępne co, ze względu na ich potencjalne wielokierunkowe zastosowanie, wywołuje rosnące zainteresowanie pacjentów.

W trosce o wysoką jakość i wiarygodność wydawanych wyników, laboratoria medyczne DIAGNOSTYKA przeprowadziły weryfikację dostępnych metod i technologii oraz porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu różnych metod badawczych. Porównano wyniki uzyskane przy zastosowaniu pięciu różnych testów kasetkowych (wybranych z kilkudziesięciu dostępnych na polskim rynku) z wynikami uzyskanymi za pomocą zautomatyzowanej metody CLIA (na aparacie Snibe firmy Maglumi) oraz metody ELISA (firmy Euroimmun), pozwalającymi na półilościową ocenę stężenia przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

W ramach tych badań przetestowaliśmy 52 próbki. Porównanie wyników uzyskanych z zastosowaniem metody automatycznej oraz wyników testów kasetkowych wykazało ich dobrą zgodność. Na podstawie tych badań, potwierdziliśmy użyteczność kliniczną wszystkich 5-ciu wybranych testów kasetkowych. Zgodność ich wyników z wynikami uzyskanymi testem półilościowym wynosiła między 92,3 a 96,1% (wartość uśredniona: 93,8%) i nie była niższa niż zgodność wyników pomiędzy dwoma testami zautomatyzowanymi.

Obecnie prowadzimy na większej ilości próbek badania porównawcze pomiędzy siedmioma różnymi metodami zautomatyzowanymi badającymi przeciwciała anty-SARS-CoV-2.