100 zł z każdego badania na bezpłatne testy dla medyków!

DIAGNOSTYKA obniża cenę badań komercyjnych na Covid-19 w mobilnych punktach pobrań i przekazuje 100 zł z każdego badania na bezpłatne testy dla medyków!

testy dla medyków

Grupa DIAGNOSTYKA prowadzi od kwietnia darmowe testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego w ramach programu pomocowego BADAMY-WSPIERAMY. Badania prowadzone są w mobilnych punktach pobrań już w kilkunastu lokalizacjach. Poza medykami odpłatnie test mogą wykonać osoby bezobjawowe niezwiązane ze służbą zdrowia. DIAGNOSTYKA obniża od dziś cenę testu dla osób prywatnych do 534 zł i przeznacza 100 zł z każdego badania komercyjnego na darmowe badania dla pracowników służby zdrowia.

prof. Jakub Swadźba, prezes zarządu DIAGNOSTYKA

"To niezmiernie ważne, aby badania na Covid-19 były jeszcze bardziej dostępne dla medyków, którzy stanowią grupę podwyższonego ryzyka, ale także szerzej – dla osób, które z różnych względów powinny je wykonać. Obniżenie ceny jednostkowej testu komercyjnego możliwe stało się dzięki efektowi skali, wysiłkowi pracowników DIAGNOSTYKI i partnerów projektu"

prof. Jakub Swadźba, prezes zarządu DIAGNOSTYKA

"Zdecydowaliśmy także, że z każdego badania komercyjnego, przekazujemy 100 zł na kolejne darmowe testy dla personelu medycznego, który jest szczególnie narażony na zakażenie koronawirusem, a przy tym pełni jakże ważną społeczną misję. Dzięki temu projekt badań dla medyków będzie mógł nadal trwać, a każdy nasz pacjent będzie miał w nim swój udział. Razem możemy więcej!"

Do niedawna sześć laboratoriów DIAGNOSTYKI było wpisanych na listę uprawnionych do wykonywania testów w kierunku Covid-19. Od maja kolejne trzy zostały dopisane do wykazu laboratoriów pozytywnie zwalidowanych. Zwiększenie skali wykonywanych testów i intensywne negocjacje z dostawcami odczynników, testów i zestawów pobraniowych, umożliwiły obniżenie ceny badania.

Wobec ogromnego zainteresowania medyków i potrzeby usprawnienia ich obsługi, od 4 maja wprowadzona zostaje również obowiązkowa rezerwacja na badanie przez pracowników służby zdrowia. Osoby prywatne mogą z kolei dokonać zakupu testu poprzez e-Sklep DIAGNOSTYKI diag.pl/sklep/. Badania przeznaczone są dla osób zdrowych, niewykazujących objawów infekcji, które potrzebują wyniku badania na przykład do pracy lub przekroczenia granicy.

 

BADAMY-WSPIERAMY, program bezpłatnych badań dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych, w tym lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych, rozpoczął się w pierwszej połowie kwietnia w Łodzi. Kolejne specjalne namioty typu „Drive&Go-Thru” zostały uruchomione w Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Bielsku-Białej, Lublinie oraz w dwóch lokalizacjach w Warszawie. Badania wykonywane są sprawdzoną metodą real time RT-PCR w laboratoriach walidowanych i zaaprobowanych przez Ministerstwo Zdrowia, przy użyciu testów CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia.

W pierwszych dwóch tygodniach programu przebadano niemal 3.300 medyków. Dodatkowo, w miarę możliwości i dostępności testów stworzono szansę tym wszystkim osobom indywidualnym, które chciały zakupić badania. Wśród nich wykonano ponad 1.300 testów, co daje liczbę niemal 4.600 wykonanych testów. O wszystkich wynikach – zarówno pozytywnych jak i negatywnych informowane są właściwe jednostki Sanepidu.

Inicjatywa realizowana jest Grupę DIAGNOSTYKA przy wsparciu Partnerów Medyków, w tym samorządów, lokalnych firm oraz korporacji. Dotychczas w akcję bezpłatnych badań dla medyków zaangażowały się finansowo m.in. Bank BNP Paribas, firmy doradcze: PwC i EY, fundusz Mid Europa Partners, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Krakowa Biznes Klub, Techland, samorząd Miasta Kraków oraz Miasta Gdynia, jak również osoby indywidualne z Poznania, Gdańska, Kielc, Starachowic czy Łodzi. Grupa DIAGNOSTYKA zaangażowana jest w projekt zarówno pod kątem organizacyjno-logistycznym, jak i finansowym. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych mobilnych punktów pobrań, w tym we Wrocławiu i Szczecinie.

Grzegorz Polus, Dyrektor Marketingu DIAGNOSTYKI.

"Wierzymy, że przy jeszcze szerszym uczestnictwie w projekcie różnych osób, firm i władz lokalnych uda się poszerzyć program o nowe lokalizacje, jak i objąć bezpłatnymi badaniami pracowników medycznych kolejnych specjalizacji"

W Polsce personel medyczny stanowi około 20% osób w grupie zakażonych koronawirusem. Do tej pory ponad 4,5 tysiąca medyków poddanych zostało kwarantannie. Jednocześnie nie wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia są objęci badaniami finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W odpowiedzi na ten problem DIAGNOSTYKA i Zdrowegeny.pl rozpoczęły bezpłatne badania na obecność koronawirusa dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych: lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych, zwłaszcza pracujących poza szpitalami, którzy nie są objęci finansowaniem takich badań.

Badania wykonywane są sprawdzoną metodą real time RT-PCR, przy użyciu testów CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. Do wykonania bezpłatnych badań niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu. Wyniki badań, zarówno negatywne jak i pozytywne, raportowane są do Sanepidu, a laboratoria Grupy DIAGNOSTYKA są wpisane na prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia listę laboratoriów COVID-19. Stosowany rodzaj testów wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z dróg oddechowych, a sposób wykonania badania jest identyczny dla próbek z akcji „Badamy-Wspieramy” i próbek pobieranych przez szpitale zakaźne i inne podmioty medyczne.

Inne rodzaje badań używanych w diagnostyce COVID-19, to testy serologiczne. Nie dają one tak jednoznacznych wyników jak testy real-time RT-PCR, jednak są często stosowane. Celem badań serologicznych jest wykrycie obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem. Te badania nie potwierdzają, ani nie wykluczają zakażenia koronawirusem. W badaniu kasetkowym następuje jakościowe oznaczenie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG, a w teście automatycznym – półilościowe, a więc dokładniejsze niż jakościowe, oznaczenie przeciwciał w klasie IgM/IgA oraz IgG. Dodatni wynik badań serologicznych może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości lub toczącej się infekcji. Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Próbek do tych badań nie pobieramy jednak w namiotach, ale w wybranych punktach pobrań Grupy DIAGNOSTYKA. Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie internetowej https://diag.pl/pacjent/koronawirus/rodzaje-testow-w-kierunku-covid-19/.

Szczegółowe informacje nt. zasad programu darmowych badań dla medyków, znajdują się na stronie: https://diag.pl/pacjent/koronawirus/akcja-badamy-wspieramy-medykow/