XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego z udziałem Diagnostyki

W dniach 7-8 czerwca w Warszawie odbyła się XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, w którym Diagnostyka brała udział.

Konferencja zgromadziła ponad 300 lekarzy specjalistów i 24 ekspertów zajmujących się diagnostyką chorób otępiennych. Program obejmował aktualne rekomendacje, warsztaty jak i sesje tematyczne związane z diagnostyką chorób otępiennych.

Wykład przedstawiła m.in Pani prof. dr hab.n.med. Barbara Mroczko,  poświęcony był on markerom choroby Alzheimera z osocza krwi. Pani profesor podkreśliła ważność beta-amyloidu i jego podjednostek 1-42 i 1-40 w różnicowaniu pacjentów beta-amyloido(+).

Zmiany neuropatologiczne w chorobie Alzheimera rozpoczynają się już 20-lat wcześniej od wystąpienia objawów choroby, dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka. Stosunkowo niski koszt testu beta-amyloid z osocza krwi i jego duża korelacja z pozytonową tomografią emisyjną, sprawa, że testy z krwi są wyczekiwane w środowisku.

Test β-amyloid (1-42)/(1-40)  jest dostępny w ofercie Diagnostyki. Test polega na oznaczeniu w osoczu krwi dwóch biomarkerów β-amyloidu 1-42 oraz β-amyloidu 1-40 i wyliczeniu z nich współczynnika [Aβ(1-42)/ Aβ(1-40)].

W ciągu kilku najbliższych miesięcy możemy spodziewać się nowych rekomendacji związanych z diagnostyką choroby Alzheimera jak i chorób otępiennych. Na tę zmianę będą miały wpływ nowe obiecujące leki oraz większy wzrost znaczenia biomarkerów  osoczowych w diagnostyce choroby Alzheimera.

To dopiero początek naszej drogi we współpracy z lekarzami z dziedziny neurologii. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wynieść 13,7 mln. Osoby starsze będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski, co będzie miało swój wpływ na wzrost liczby pacjentów cierpiących na zespoły otępienne.

Co ciekawe, wg prof. dr hab. n. med. Marii Barcikowskiej (cytując za Rethinking Alzheimer’s disease) aż 74% osób chciałoby wiedzieć, że w przyszłości zachorują na chorobę Alzheimera jeszcze przed wystąpieniem objawów. I tu otwierają się możliwości dla takich testów jak beta-amyloid, które są małoinwazyjne, łatwo dostępne i niedrogie w porównaniu z badaniami w PMR czy tomografią PET.

Serdeczne podziękowania dla pracowników Diagnostyki, za zaangażowanie i pomoc przy pracy na stoisku.

Z konferencji zebrano kilka obiecujących kontaktów i próśb o poszerzenie informacji na temat nowego badania beta-amyloid z osocza krwi. Lista załączona jest do tej wiadomości. Na feedback ze strony kontrahentów i zapytania w sprawie testu czekam do 15 lipca 2024.

/04