XIII Sympozjum Alergii na Pokarmy z udziałem Diagnostyki

W dniach 15-16.03.2024r pod patronatem Prof. dr hab. med. Zbigniewa Bartuziego, Przewodniczącego Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, odbyło się XIII Sympozjum Alergii na Pokarmy. Pierwszy raz w historii tego zacnego wydarzenia jako partner lekarzy i diagnostów udział wzięła Diagnostyka

Liczba doniesień naukowych, ale także artykułów popularnonaukowych czy dyskusji medialnych dotyczących tematyki alergii pokarmowej  jest naprawdę spora i pokazuje skalę zainteresowania społecznego. Dlatego tak ważna jest odpowiednia edukacja i szerzenie wiedzy o alergiach i nietolerancjach pokarmowych, by zwalczać mity i nieprawdy, których niestety ciągle nie brakuje w naszym otoczeniu. Jako namacalny dowód niech służy fakt, że lekarze niejednokrotnie stykają się w swej praktyce z osobami doświadczonymi medycyną alternatywną, która zwłaszcza w przypadku dzieci, może poczynić nieodwracalne lub ciężkie szkody.

Sympozjum już od 2012 roku jest źródłem pewnej i sprawdzonej wiedzy nt. alergii i nietolerancji pokarmowych. Nie brakuje tu oczywiście tak często pożądanych dla uczestników dyskusji czy kontrowersji, ale realizowanych zgodnie z zasadami naukowej debaty.

Wielkim zaszczytem dla wszystkich organizatorów i doskonałą możliwością dla uczestników do rozmowy jest udział w Sympozjum najwyższej klasy wykładowców i ekspertów – członków Zarządu Głównego PTA, specjalistów pediatrii, gastroenterologii, dermatologii, laryngologii, pulmonologii i innych dziedzin medycyny, które mają do czynienia z problemem alergii i nietolerancji pokarmowych oraz alergologii w ogóle. Nie zabraknie, podobnie jak w poprzednich edycjach Sympozjum, wykładowców z zagranicy, czołowych ekspertów światowej alergologii.

Silny zespół DiagTeam w sposób profesjonalny i twórczy , przybliżył szerokiemu gronu specjalistów pełną gamę możliwości badań diagnostycznych z dziedziny alergologii jaką jako lider rynku Diagnostyka S.A. oferuje. Przez 2 dni Nasz zespół  dwoił się i troił podczas pracy na stoisku , odpowiadając na rozliczne pytania uczestników. Daliśmy się poznać jako bardzo profesjonalni i merytoryczni specjaliści.

Efektem tej  pracy, jest pozyskanie 120 zgód na wykorzystanie danych kontaktowych. Baza jaką tworzymy, pomoże w lepszych relacjach z naszymi partnerami oraz pozwoli na szybką ścieżkę informacji.

W Sympozjum uczestniczyło ponad 350 lekarzy. Rozdaliśmy wraz z komentarzem ponad 300 specjalnie przygotowanych na konferencję teczek.

Uczestnicy otrzymali druki skierowań na badania alergologiczne, katalogi testów alergologicznych  oraz broszury informacyjne o wszystkich badaniach będących w Naszej ofercie .

/04

Kolejną aktywnością naszej Firmy , było sponsorowanie wykładu dr Kingi Lis. Doktor nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej, analityk kliniczny. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem pracy. Z pasją kieruję Pracownią Immunologiczno-Alergologiczną Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuję się immunologią i alergologią. Pani doktor w swoim wykładzie wskazała na możliwość diagnozowania nawet najbardziej złożonych alergii w oparciu o sprawdzone , najwyższe  standardy takiego partnera jakim jest Diagnostyka S.A. Przy tworzeniu przekazu tego wykładu , miałem zaszczyt czynnie uczestniczyć.

Chciałbym podkreślić , że dzięki zaangażowaniu osób przygowtowujących materiały i pracujących na stoisku  , możliwy był sukces jaki osiągnęliśmy na tym sympozjum. Nawiżaliśmy wiele nowych relacji i zdobyliśmy dużo nowych kontaktów. Przekazaliśmy Naszą wiedzę w oparciu o nowe materiały edukacyjne , informacyjne i druki skierowań. Słowa uznania za zaangażowanie w przygotowanie materiałów  należą się: Agacie Kokoszewskiej , Annie Sułkowskiej i Dagmarze Jarczyńskiej

Wielkie dzięki za wsparcie i entuzjazm wszystkim , którzy ciężko ale z uśmiechem promowali Diagnostykę S.A. w pracy na stoisku: Weronice Ściagow , Edycie Błaszczyk ,Maciejowi Wrzesińskiemu i Wojciechowi Kempińskiemu . Fajnie się z Wami pracuje. To dla mnie zaszczyt.

Serdecznie dziękujemy, wszystkim zaangażowanym.