Warsztaty - Diagnostyka Molekularna w Alergologii

W dniu 13 stycznia 2024 r. w Białymstoku odbyły się warsztaty specjalistyczne „Molekularna diagnostyka alergii w praktyce”, których partnerem była Diagnostyka.

Spotkanie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zgromadziło lekarzy specjalistów, który w trakcie jego trwania zgłębiali zagadnienia prawidłowej diagnostyki molekularnej w alergologii, poruszając istotne tematy, takie jak:

  • Diagnostyka alergii z wykorzystaniem metody ImmunoCAP
  • Diagnostyka molekularna w alergologii – podstawowe zasady, wskazania, metody i możliwości wykonania
  • Reakcje krzyżowe –  zasady interpretacji
  • Diagnostyka monokomponentowa w praktyce
  • Algorytm diagnostyczny alergii na białka mleka krowiego i anafilaksji dla praktyka
  • Diagnostyka wieloparametrowa w praktyce
  • Nowości w immunoterapii podskórnej

Wykłady dla lekarzy prowadzili wybitni znawcy tematu diagnozowania chorób alergicznych i nietolerancji pokarmowej: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa, Dr hab. n. med. Łukasz Błażowski, prof. UR, Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk oraz  Gość specjalny Prof. Maciej Kaczmarski

Przedstawiciele Diagnostyki brali czynny udział w wydarzeniu, uczestnicząc w zajęciach oraz promując najwyższe standardy oznaczeń wykonywanych przez placówki Diagnostyki.

/05