Oferta: histopatologia i cytologia

Z dniem 18 października 2013 roku Olympus Consilio Sp. z o.o. została włączona w struktury Grupy DIAGNOSTYKA, nowa nazwa Spółki to: Diagnostyka Consilio. Oferta Diagnostyki Consilio dostępna jest w całej, ogólnopolskiej sieci laboratoriów DIAGNOSTYKA.

oferta badań

Oferta Diagnostyka Consilio:

 • Badania histopatologiczne materiałów tkankowych.
 • Badania cytologiczne (płynów z jam ciała i z materiału z biopsji cienkoigłowych).
 • Cytologia ginekologiczna.
 • Badania histologiczne i immunohistochemiczne.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, wyniki konsultowane są przez najlepszych, uznanych specjalistów – patomaorfologów.
Terminy wykonywania badań:
Podstawowe badania histopatologiczne i cytologiczne: do 72 godzin od momentu przyjęcia materiału tkankowego. Wynik jest dostępny elektronicznie w systemie informatycznym Diagnostyka Consilio.
Badania wymagające dodatkowych barwień histochemicznych lub badań immunohistochemicznych i konsultacji specjalistycznych: do 14 dni.

E-wyniki

Wyniki w systemie informatycznym opatrzone są podpisem elektronicznym lekarza, specjalisty patomorfologa (dwóch specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych).
System informatyczny umożliwia archiwizację elektroniczną wyników badań oraz wykonywanie dowolnej liczby wydruków przez osoby imiennie upoważnione ze strony Zamawiającego.
Archiwizowanie dokumentacji medycznej odbywa się zgodne z odpowiednimi przepisami.

Diagnostyka Consilio – więcej niż wynik.

W cenie usługi:

 • odbiór i transport materiału tkankowego, zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
 • udostępnienie komputerowego systemu informatycznego do wprowadzania, kodowania i przesyłania danych pacjenta oraz odbioru wyników badań;
 • pojemniki jednorazowe na materiał tkankowy o zróżnicowanej wielkości, dostosowanej do rodzaju materiału w ilościach zgodnych z potrzebami;
 • specjalistyczne, odpowiednio zabezpieczone (plomby jednorazowe) kontenery transportowe;
 • kody paskowe do znakowania materiału i druki skierowań;
 • udostępnienie, na czas trwania umowy, czytnika laserowego do wprowadzania kodów do systemu informatycznego Diagnostyka Consilio;
 • szkolenia pracowników Zamawiającego: lekarzy w zakresie prawidłowego składania zleceń (skierowań) na badania oraz personelu obsługującego system informatyczny Diagnostyka Consilio;
 • utylizacja materiałów biologicznych i zużytych pojemników jednorazowych;
 • dostarczanie szczegółowych raportów za wykonane usługi.

Gwarantujemy:

 • Wysoką jakość przygotowanych preparatów i prawidłowość wyników uzyskiwaną dzięki systemom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej realizowanej przez niezależną Radę Medyczną oraz okresowe audyty w ramach posiadanych.
 • Certyfikatów ISO 9001 i ISO 27001.
 • Kontrola logistyki próbki i zlecenia, praktycznie eliminujące ryzyko popełniania błędów przed laboratoryjnych.
 • Bezpieczeństwo przesyłanych elektronicznie danych i wyników badań, dostępnych wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 • Wycenę usług w zależności od przyjętego systemu rozliczeń za wycinek lub bloczek bez względu na liczbę przygotowanych preparatów mikroskopowych. Ilość pobieranych wycinków i wykonywanych bloczków z materiałem tkankowym zgodną z obowiązującymi w histopatologii procedurami.

Więcej: www.consilio.pl