Nowy system organizacji procesu laboratoryjnego AAS

Diagnostyka pragnie ciągle się rozwijać i podnosić poziom świadczonych usług, by jeszcze pełniej zadbać o zdrowie pacjentów.

Obszar informatyczny stanowi jeden z najistotniejszych i równocześnie najbardziej złożonych obszarów naszej działalności. Sprawna i efektywna operacja systemów informatycznych jest kluczowa dla zapewnienia wygody i bezpieczeństwa pacjentów oraz klientów.

Miło nam poinformować, że z dniem 25 listopada w laboratorium Diagnostyki przy ul. prof. M. Życzkowskiego 16 uruchamiamy wykonywanie badań laboratoryjnych w oparciu o nowoczesny system organizacji procesu laboratoryjnego – AAS (Abbott Automation System).

Nowoczesne i zautomatyzowane rozwiązanie optymalizuje czas obiegu próbki od jej zarejestrowanie do wydania wyniku, co pozwala na wzrost jakości i szybsze przesyłanie wyników do lekarza.

Nowo zainstalowana w naszym laboratorium linia Abbott jest największą i najdłuższą (140m) linią w Polsce oraz trzecią w Europie, połączonych jest do niej 7 analizatorów biochemicznych, 13 immunochemicznych i 2 koagulologiczne. 

/04