Konferencja "Medycyna Prywatna obecnie i w przyszłości"

W dniu 6 grudnia 2023 r. w Nadarzynie podczas Międzynarodowych Targów Medycznych WARSAW MEDICAL EXPO odbyła się konferencja "Medycyna Prywatna obecnie i w przyszłości".

Konferencja przyciągnęła liderów branży medycznej. Podczas wydarzenia specjaliści, skupili się na przybliżeniu kluczowych zagadnień dotyczących medycyny prywatnej. Podjęto takie tematy jak: rola medycyny prywatnej w systemie ochrony zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie, nowoczesne technologie wspierające opiekę medyczną, cyberbezpieczeństwo w szpitalach oraz przyszłość chirurgii robotowej.

Prelegenci, w tym dyrektor ds. AI i ML Diagnostyki Paweł Wąsowicz, dzielili się doświadczeniem oraz wizją rozwoju medycyny. Przedstawiciel Diagnostyki przedstawił wyniki prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ramach dwóch projektów współfinansowanych przez NCBiR – pierwszy dotyczył opracowania i wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji wspierających lekarzy histopatologów w rozpoznawaniu wybranych rodzajów nowotworów. Natomiast drugi projekt  dotyczył opracowania modelu predykcji badań laboratoryjnych i wynikających z niej nowych założeń dotyczących m.in. kontroli jakości. Tematy poruszane podczas konferencji obejmowały także aspekty prawne związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie oraz kwestie związane z cyberbezpieczeństwem w placówkach medycznych.

Konferencję zakończyły rekomendacje dla nowego ministra zdrowia i parlamentarzystów.

konferencja konferencja